Podle nedávné studie mohou výtažky z marihuany narušovat přežití některých typů rakovinných buněk a bránit jejich šíření. Ale účinky výtažků se podstatně liší v závislosti na jejich specifickém chemickém složení.

Kyle Jaeger | původně publikováno 19. července 2019 na https://www.marijuanamoment.net/study-explores-how-different-marijuana-extracts-kill-types-of-cancer-cells/

Výzkumníci zjistili, že léčba rakoviny izolovanými látkami z konopí, jako je samotné THC, není nijak zvlášť účinná – ale výtažky z celé rostliny konopí se zdají slibnější. Rostlina nicméně obsahuje stovky chemických látek, které se liší v koncentracích podle odrůdy a typu přípravku, a tak se vědci snaží je izolovat a zjistit, jak různé kombinace kanabinoidů působí na různé typy rakovinných buněk.

Výzkumný tým testoval protinádorové účinky 12 výtažků z celé rostliny na 12 rakovinných buněčných liniích, aby „určili, zda výtažky z celé rostliny konopí s různými profily fytokanabinoidů mohou být účinné pro terapii jistých typů rakoviny.“ Jejich výsledky byly publikovány ve vědeckém recenzovaném časopise Oncotarget.

„Naše výsledky ukazují, že specifické výtažky z konopí narušovaly přežití a proliferaci rakovinných buněčných linií a navozovaly buněčnou smrt.“

Každý vzorek buněk byl po 24 hodiny vystaven marihuanovým výtažkům ve zvyšujících se dávkách (2-10 μg/ml). Pět přípravků z konopí prokázalo mimořádnou účinnost proti celému spektru rakovinných buněk, ale studie také prokázala výraznou variabilitu v účinnosti na různé typy rakoviny – dokonce i když rakovina postihovala tytéž orgány.

% Death cells = % mrtvých buněk; Control = placebo; CAN 1 – 12 = číslo použitého výtažku; via Oncotarget
% Death cells = % mrtvých buněk; Control = placebo; CAN 1 – 12 = číslo použitého výtažku; via Oncotarget

Tak například dva různé typy buněk rakoviny prostaty byly citlivé každý na zcela jiný typ výtažku.

Výtažky z konopí také vykázaly široké rozpětí účinnosti v prevenci proliferace rakovinných buněk. Když byly použity na množící se buňky, některé extrakty redukovaly jejich množení na 37 – 51 procent původní hodnoty, zatímco v kontrolní skupině to bylo jen 68 %. Jiné výtažky ale selhávaly v jakémkoliv statisticky významném zabránění množení buněk

Společné pro nejúčinnější výtažky z konopí byly vysoké koncentrace THC a vysoká množství fytokanabinoidů v dekarboxylované formě.

Výzkumníci píší: „Při celkovém posouzení jsme došli k závěru, že léčebné konopí neobsahuje jen jednu léčivou látku, ale heterogenní spektrum léčiv. Domníváme se, že osud specifických rakovinných buněk po jejich vystavení konopnému výtažku je závislý na synergistickém efektu v něm obsažených kanabinoidů,  na použité koncentraci a na specifických charakteristikách buněk (tj. na expresi kanabimimetického receptoru).“

„Tato studie demonstruje protirakovinnou aktivitu různých výtažků z celého konopí na soubor buněčných linií lidské rakoviny.“

Studie dochází k závěru, že „konopné výtažky velmi mohutně způsobovaly buněčnou smrt a některé z těchto výtažků byly bohaté na THC,“ a že, jak ukazovaly předchozí studie, „použití výtažků z celé rostliny pro indukci smrti rakovinných buněk je účinnější než aplikovat na buňky čisté THC.“

„Dále je třeba uvést, že ne všechny výtažky bohaté na THC měly po aplikaci na tutéž buněčnou linii v téže koncentraci stejné účinky,“ píší autoři studie. „Tato zjištění indikují, že v těchto výtažcích mohou polyfarmakologicky spolupůsobit i jiné látky než THC, a tak způsobovat protinádorový účinek výtažku.“

Zajímavé je, že výzkumníci ve svém článku rovněž teoretizují, že „různě silné účinky výtažků na redukci přežití rakovinných buněk může vysvětlovat i přítomnost či nepřítomnost kanabinoidních receptorů v testovaných buněčných liniích.“

Výzkumný tým volá po dalších studiích, které by se zabývaly „specifickými vlastnostmi a mechanismy necitlivosti rakovinných buněk na snížení přežití těchto buněk,“

„Doufáme, že tato studie položí základy pro budoucí preklinické studie a randomizované kontrolované klinické pokusy, které by poskytly důkazy pro účinnou léčbu mnoha podtypů rakoviny konopím,“ uzavírají svůj článek vědci.