Buďme opatrní, než přilepíme na střelnou ránu náplast

Mike Adams | původně publikováno 26. března 2019 na https://cannabisnow.com/leading-drug-expert-remains-skeptical-about-mmjs-power-to-curb-opioid-use-and-maybe-she-should/

Právě teď je hodně povyku kolem možnosti, že léčebné konopí potlačí opioidovou epidemii, ale ředitelka Národního ústavu USA pro (otázky) zneužívání drog (National Institute on Drug Abuse (NIDA)) z toho není nijak uchvácena.

interview s USA Today tento týden řekla, že je třeba ještě mnoho dalšího výzkumu, než se Američané začnou třeba jen bavit touto možností. A obává se, že předčasný důraz na tak spekulativní léčbu bez důkladné znalosti o její účinnosti by mohlo mít negativní dopad a poslat závislé hlouběji do propasti.

„Pokud neléčíte závislost řádně, máte poměrně vysoké riziko úmrtí,“ řekla. „Dělá mi starost, že dezinformace potenciálních pacientů o údajných prospěšných účincích konopí může způsobit, že zanedbají léčbu, která by jim mohla zachránit život.“

Něco na tom bude.

Postupovat opatrně

Jistě, několik malých studií ukazuje, jak se ve federálních státech USA, jež legalizovaly programy léčebného konopí, snižuje užívání opioidů. Máme dokonce několik států, které umožňují užívat konopí jako náhradu za opioidní analgetika. Illinois a New York přímo říkají pacientům: Vyberte si!

Skutečností ale zůstává, že nemáme mnoho věrohodných důkazů, které by podporovaly teorii, že dát pacientům svobodu užívat konopí raději než opioidy výrazně sníží počet miliónů závislých.

Některé studie dokonce naznačují, že poslat těžce závislé na opioidech na cestu léčebného konopí a nikoliv tradiční terapie, jako je metadon, může ohrožovat život. Takže dát někomu s opioidovými problémy 30 gramů konopí a doufat v to nejlepší nejspíše nebude fungovat.

Závislost na opiátech je natolik mnohovrstevnatý problém, že by bylo směšné předstírat, že jediný lék je jakási panacea. V nejlepším případě se zdá, že konopí dává pacientům s chronickou bolestí možnost snížit užívání léků proti bolesti – nikoliv s nimi zcela přestat, ale prostě jich brát méně.

Ale znovu: jsou lidé, kteří úmyslně zneužívají opioidy, protože je to dobrý pocit. Ti budou na léčebné konopí reagovat s menší pravděpodobností, protože konopí prostě neposkytuje stejné obluzení jako drogy typu Lortabu či heroinu. To je jedním z důvodů, proč se USA potýkají s opioidovou epidemií a ne s epidemií zneužívání konopí.

Jsou to dva zcela odlišné typy drog.

A i když jsou mozkové receptory, dovolující lidem cítit se dobře jak po konopí, tak po opioidech, úzce propojeny, zdá se, že nejsou dost blízko sebe, aby většina těžce závislých změnila strany. Někteří by ale mohli.

Ale moment, je toho více

Existují předběžné důkazy, že léčebné konopí by mohlo pomáhat tišit abstinenční příznaky a bažení. Na západním pobřeží USA je dokonce několik léčebných center, které s tímto konceptem experimentují.

„Je to úžasné,“ píše dr. Jonathan Stea pro časopis Scientific American. „Znamená to mnohem větší příslib vývoje a užívání konopných přípravků při léčbě závislosti na opioidech.“

Zda se to opravdu stane, se teprve ukáže, ale NIDA na to hodlá přijít.

Ústav je těsně před spuštěním několika studií, jež mají určit, zda může být konopí v léčbě závislostí na opioidech užitečné.  Podle Volkowové je to třeba, protože všechen ten současný rámus není založen na vědě. „Neříkám, že to není možné,“ sdělila USA Today. „Jako u všeho jiného, děláme vědu, abychom zjistili a poskytli důkazy, zda je to účinné či nikoliv.“

Ale ať už konkrétně tohle dopadne jakkoliv, opioidy nikam nezmizí. Existují pacienti, kteří se potýkají s následky hrozných zranění, operací a děsivé rakoviny, a ti tvrdí, že se bez silných analgetik neobejdou. „Trauma a bojová zranění nemohou být zvládána bez analgetických účinků opioidů,“ napsal v článku pro Pain News Network Roger Chriss. Roger pracuje ve Washingtonu jako technický konzultant a trpí nemocí pojivové tkáně, známé jako Ehlersův-Danlosův syndrom. „Opioidy jsou neocenitelným lékem,“ dodává.

Někteří lékařští odborníci dokonce argumentují, že i když jsou tvrzení o léčebném konopí jako účinné úlevě od bolesti ohromující, související výzkum je chatrný. To proto, že ve všech dosavadních studiích na toto téma bylo konopí srovnáváno s placebem a nikoliv s běžným analgetikem. Dokonce ani tak slabý lék jako Ibuprofen nebyl s marihuanou srovnán, říká dr. Peter Bach, plicní lékař v newyorském Memorial Sloan Kettering Cancer Center. „Tohle není rigorózní evaluace, na jaké jsme u léků zvyklí,“ napsal v článku pro Wall Street Journal. „Ba co více, takovým testem by prošla každá intoxikující látka, protože když jste omámení, nevnímáte bolest tak akutně. Pokud je konopí analgetikum, tak Budweiser také.“

Některé studie dokonce zjišťují, že léčebné konopí pacientům, kteří užívali opioidy, bolest ještě zhorší.

I když konopí zřejmě nebude zázračným lékem na problémy s opioidy – prokletí, které každý rok zabíjí desetitisíce Američanů –, mohlo by být alespoň součástí řešení. Ale jak už jsme na Cannabis Now řekli dříve, když přijde na konopí, je klíčové šířit jen dobře podložené informace. A právě teď je v debatě, zda je konopí vhodnou alternativou opioidů, poctivou odpovědí „Nevíme.“ Neměli bychom se ostýchat to přiznat.