Členské státy Komise OSN o narkotických drogách (Commission on Narcotic Drugs; CND) obdržely doporučení k otázkám konopí od Odborné komise Světové zdravotnické organizace pro otázky drogových závislostí (Expert Committee od Drug Dependence, ECDD), jež bylo očekáváno již v prosinci.

Alfredo Pascual | původně publikováno 1. února 2019 na https://mjbizdaily.com/world-health-organization-rescheduling-cannabis-clarity-cbd/

Členské státy Komise OSN o narkotických drogách (Commission on Narcotic Drugs; CND) obdržely doporučení k otázkám konopí od Odborné komise Světové zdravotnické organizace pro otázky drogových závislostí (Expert Committee od Drug Dependence, ECDD), jež bylo očekáváno již v prosinci.

CND by na své na své výroční schůzi v březnu 2019 měla zvážit reklasifikaci konopí, ale zpoždění Světové zdravotnické organizace (SZO) může odsunout toto rozhodnutí až na rok 2020; členské státy by tak mohly návrh lépe prostudovat.

Zpráva navrhuje několik změn v tom, jak je konopí klasifikováno, což by mohlo mít výrazný dopad na konopný průmysl:

  • klasifikace konopí podle mezinárodních Úmluv o drogách by nebylo tak restriktivní jako dnes, protože by bylo vyňato ze Seznamu IV Úmluvy o drogách z roku 1961; Seznam IV je kategorií, v níž jsou ty nejnebezpečnější látky
  • THC ve všech formách by bylo vyňato z Úmluvy z roku 1971 a umístěno spolu s konopím do Seznamu I Úmluvy z roku 1961, čímž by byla klasifikace konopí značně zjednodušena
  • čisté CBD a přípravky s CBD, jež nebudou obsahovat více než 0,2 % THC, nebudou jakkoliv zahrnuty do mezinárodních úmluv o kontrole drog
  • farmaceutické přípravky, obsahující delta-9-THC, budou za předpokladu splnění jistých kritérií umístěny do Seznamu III Úmluvy z roku 1961; to je považováno za vyjádření nízké pravděpodobnosti zneužití těchto přípravků

Marijuana Business Daily získal a prostudoval kopii doporučení – které ještě čeká na oficiální zveřejnění – jak klasifikovat různé typy konopí a přípravků z konopí. Jde konkrétně o:

Konopí a konopná pryskyřice

Zpráva doporučuje, aby byly konopí a konopná pryskyřice (hašiš) „vymazány ze Seznamu IV [mezinárodní] Úmluvy o narkotických drogách z roku 1961“

Seznam IV Úmluvy z roku 1961 je nejrestriktivnější kategorií a zahrnuje nebezpečné látky s mimořádně nízkými nebo žádnými léčebnými vlastnostmi.

Pokud se bude CND doporučením řídit, konopí a konopná pryskyřice zůstanou v Seznamu I.

ECDD ve zdůvodnění změny uvádí:

“Důkazy, předložené Komisi, nenasvědčují tomu, že by rostlina konopí a její pryskyřice byly nějak zvlášť schopny způsobit podobné negativní účinky jako jiné látky, zařazené do Seznamu IV Jednotné úmluvy o narkotických drogách z roku 1961. Přípravky z konopí navíc vykázaly léčebný potenciál pro terapii bolesti a dalších nemocí, jako je epilepsie a spasticita spojená s roztroušenou sklerózou. Při zvážení skutečností výše se domníváme, že konopí a konopná pryskyřice by měly být kontrolovány tak, aby se předešlo jakékoliv škodě, způsobené užíváním konopí, a zároveň tak, aby to nebylo překážkou výzkumu a vývoje konopných přípravků pro léčebné užití.“

Dronabinol (delta-9-THC a tetrahydrokanabinol (isomery delta-9-THC)

Zpráva doporučuje, aby dronabinol a tetrahydrokanabinol (THC a jeho izomery) „byly vymazány ze Seznamu II Konvence o psychotropních látkách z roku 1971 a byly přidány do Seznamu I Jednotné úmluvy o narkotických drogách z roku 1961.“

Toto doporučení by zjednodušilo klasifikaci, protože by klasifikovalo všechny formy THC podle téhož Seznamu jako konopí a konopnou pryskyřici.

Nebezpečí THC je podobné nebezpečím konopí a konopné pryskyřice, takže by bylo jen konzistentní je soustředit do téhož Seznamu, poznamenává zpráva.

Zpráva k obhájení reklasifikace používá příklad kokainu, jenž je v téže kategorii jako kokové listy, a morfia, jež je v téže kategorii jako opium.

V případě izomerů delta-9-tetrahydrokanabinolu by doporučovaný krok rovněž vedl ke zjednodušení a zvýšení konzistence systému.

„Díky chemické podobnosti každého ze šesti izomerů delta-9-THC je velmi obtížné odlišit pomocí standardních metod chemické analýzy kterýkoliv z těchto šesti izomerů od vlastního delta-9-THC,“ uvádí zpráva.

Výtažky a tinktury z konopí

Zpráva doporučuje, aby výtažky a tinktury z konopí byly „vymazány ze Seznamu I Jednotné úmluvy o narkotických drogách z roku 1961.“

Komise doporučila vymazat tuto skupinu přípravků z Úmluvy z roku 1961, protože výtažky a tinktury zahrnují „různé přípravky s rozdílnými koncentracemi delta-9-THC,“ a některé nejsou psychoaktivní a mají „slibné léčebné využití.“

Přípravky s kanabidiolem

ECDD již dříve provedla kritický souhrn poznatků o čistém CBD a doporučila, aby tato látka nebyla nijak zařazena na Seznamy mezinárodních Úmluv o drogách.

Vznikly ale pochybnosti, jak nakládat s přípravky s CBD, jež obsahují nějaké množství THC. Zpráva objasňuje svou pozici takto:

„Komise doporučuje, aby do Seznamu I Jednotné úmluvy o narkotických drogách byla zařazena poznámka pod čarou následujícího znění: ‚Přípravky, obsahující převážně kanabidiol a s nižším obsahem tetrahydrokanabinolu než 0,2 %, nespadají pod mezinárodní kontrolu.“

Komise také uvedla:

„Kanabidiol je obsažen v konopí a v konopném oleji, nemá ale psychoaktivní vlastnosti ani potenciál ke zneužití či ke vzniku závislosti. Nemá závažné negativní vedlejší účinky. Prokázalo se, že kanabidiol je účinný ve zvládání jistých na léčbu rezistentních dětských epileptických onemocnění. V roce 2018 byl k tomuto užití schválen v USA a momentálně se rozhoduje o jeho schválení v EU.“

Farmaceutické přípravky z konopí a dronabinolu

Podle komise nyní existují dva hlavní typy léků, obsahujících delta-9-THC:

  • přípravky s obsahem delta-9-THC i CBD, jako je Sativex
  • přípravky, jež obsahují jako aktivní látku pouze delta-9-THC, jako je Marinol či Syndros

Protože „nejsou důkazy, že by užívání těchto léků, obsahujících delta-9-THC, bylo spojeno s problémy zneužívání nebo závislosti, a nejsou zneužívány pro neléčebné použití,“ a „abychom neztěžovali přístup k těmto lékům,“ Komise doporučuje nezařazovat tyto léky do restriktivního Seznamu I Úmluvy z roku 1961, ani do Seznamu II Úmluvy z roku 1971.

Namísto toho se doporučuje zařazení do méně restriktivního Seznamu III Úmluvy z roku 1961:

„Komise doporučuje, aby takové přípravky s obsahem delta-9-tetrahydrokanabinolu (dronabinolu), ať už připraveného synteticky nebo z konopí, které jsou vyrobeny jako léčebný přípravek s jednou nebo více jinými složkami, a to tak, aby delta-9-tetrahydrokanabinol (dronabinol) nemohl být z léku snadno oddělen, a tak, aby THC nebylo v léku obsaženo v množstvích ohrožujících veřejné zdraví, byly zařazeny na Seznam III Úmluvy o narkotických drogách.“