Kanabinoidy byly samostatně prokázány jako potenciální léčba určitých typů chronické bolesti u dospělých.

V článku „Tetrahydrocannabinol a Cannabidiol pro léčbu bolesti – aktualizace důkazů” (v angličtině) se zkoumá vztah mezi kanabinoidy a bolestí. Kanabinoidy jsou atraktivní možností pro léčbu bolesti, protože mají synergické účinky, když jsou podávány společně s opioidy, což také omezuje míru respirační deprese. Samostatně byly kanabinoidy prokázány jako potenciální léčba určitých typů chronické bolesti u dospělých.

Mezi tyto typy bolesti patří neuropatická bolest, bolest svalů a kostí, bolest spojená s rakovinou a geriatrická bolest. Další zajímavou vlastností je jejich účinnost při chemoterapií indukované periferní neuropatii (CIPN). Hypoteticky mohou kanabinoidy také pomoci u HIV-associové neuropatické bolesti a bolesti dolní části zad u starších osob.

Článek poskytuje aktualizovaný přehled existujících preklinických a klinických studií, stejně jako relevantních systematických přehledů, které se zabývají rolí různých typů kanabinoidů v nastavení neuropatické bolesti. Dále jsou diskutovány účinky kanabinoidů na chronickou bolest spojenou s rakovinou a na ne-rakovinné stavy, jako jsou roztroušená skleróza a migréna, spolu s novými metodami podávání a relevantními mechanismy účinku.

Hlavní body:

  • Léčebné kanabinoidy prokazatelně zlepšují subjektivní vnímání bolesti a zmírňují symptomy, zvláště poruchy spánku, poruchy chuti k jídlu a nevolnost.
  • Podle hlášení pacientů zlepšují také soustředění a celkovou funkčnost.
  • Existují důkazy o účinnosti THC a CBD u chronických bolestí, neuropatické bolesti, bolesti rakoviny a bolesti zad.
  • Důkazy o účinnosti u bolesti hlavy a migrény jsou méně přesvědčivé.
  • Většina studií je malá a nízké kvality, takže je zapotřebí více výzkumu.
  • Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou únava, závratě, sucho v ústech a nízký krevní tlak.
  • Je zapotřebí opatrnosti při užívání kanabinoidů u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním, psychiatrickými poruchami a těhotných žen.

Závěr:

Léčebné kanabinoidy mohou být užitečnou možností léčby chronických bolestí, ale je zapotřebí více výzkumu, aby se potvrdila jejich účinnost a bezpečnost.

Další informace:

Článek byl publikován v roce 2023 v časopise Biomedicines.
Autoři článku jsou: Raphael Mechoulam, Vincenzo Di Marzo a Mark J. Ware.
Článek je dostupný online v otevřeném přístupu: https://www.mdpi.com/2227-9059/12/2/307