Jak ukazují studie, THCV se od ostatních kanabinoidů liší schopnosti potlačovat chuť k jídlu.

Curt Robbins

V konopí bylo objeveno přes 113 kanabinodů včetně tetrahydrokanabivarinu čili THCV. Je zřejmým molekulárním příbuzným slavného euforizujícího tetrahydrokanabinolu (THC), ale ve světě kanabinoidů se vykazuje odlišnými vlastnostmi.

Podle Raphaela Mechoulama, izraelského výzkumníka, jenž v roce 1964 objevil THC, „nebyla většina kanabinoidů plně prozkoumána co do farmakologické aktivity. Tetrahydrokanabivarin je mohutným antagonistou anandamidu, hlavního endogenního kanabinoidu. Zdá se možné, že mnohé nepsychoaktivní složky této rostliny by mohly být biologicky zajímavé.“

Podrobnosti o THCV

Jednou z nejvýraznějších – a výrazně prodejných – vlastností THCV je jeho schopnost potlačovat chuť k jídlu. Touto charakteristikou se molekula liší od THC, který je znám povzbuzováním chuti k jídlu a někdy se mu říká „žravka (munchies).“ THCV by se měli vyhýbat lidé, trpící nechutenstvím.

Lékařská komunita má o molekuly, potlačující chuť k jídlu jako THCV, zřejmý zájem. Účinnost přírodních přípravků bez rizika závislosti a bez vedlejších účinků, které mají tradiční farmaceutické léky, je očividně prospěšná pro jedlíky, trpící nemocemi typu obezity a cukrovky druhého typu.

THCV reguluje krevní hladinu cukru a snižuje inzulinovou rezistenci. Má se za to, že pomáhá při osteoporóze a dalších nemocech kostí. I proto, že ulevuje při Alzheimerově nemoci, je tento zvláštní kanabinoid slibný pro úlevu od příznaků a zpomalení nástupu neurodegenerace, spojené s Parkinsonovou nemocí. THCV může být také prevencí a úlevou od návalů paniky u pacientů s posttraumatickou stresovou poruchou.

Odrůdy konopí, bohaté na THCV, zahrnují Doug’s Varin, Durban Poison, Jack the Ripper, Pineapple Purps, Power Plant, Red Congolese, Skunk #1 a Willie Nelson. THCV je zastoupenější v odrůdách sativy více než v indice.

Výzkum

Četnost výzkumu léčebného využití kanabinoidů typu THCV se zvyšuje, i když tomu v USA vadí zařazení konopí do Seznamu I (nejnebezpečnějších drog bez lékařského využití; pozn. překl.). Neuroprotektivní a cukr regulující vlastnosti THCV odhalila řada studií, které upozorňují na jeho účinnost u starších pacientů s chorobami typu Alzheimerovy nemoci.

Studie z roku 2011 s názvem „Od příznaků ulevující a neuroprotektivní účinky fytokanabinoidu Δ9‐THCV u zvířecích modelů Parkinsonovy nemoci (Symptom‐relieving and Neuroprotective Effects of the Phytocannabinoid Δ9‐THCV in Animal Models of Parkinson’s Disease),“ zveřejněná ve vědeckém recenzovaném časopise British Journal of Pharmacology, dospěla k závěru, že THCV může být účinnou léčbu pro pacienty s nemocemi, projevujícími se neurodegenerací, včetně Parkinsonovy choroby. Výzkumníci, kteří ji prováděli, uzavírají: „Vzhledem k jeho antioxidativním účinkům a schopnosti aktivovat receptory CB2 a přitom blokovat CB1 má THCV slibný farmakologický profil pro zpomalení postupu Parkinsonovy nemoci a také pro úlevu od parkinsonických příznaků.“

Přehled literatury, zveřejněný v roce 2012 ve vědeckém recenzovaném časopise Frontiers in Endocrinology a nazvaný „Role kanabinoidů v regulace remodelace kostí (Role of Cannabinoids in the Regulation of Bone Remodeling)“ demonstruje, že lidský endokanabinoidní systém – do něhož patří CB1 a CB2 receptory, na něž se napojují kanabinoidy jako THC a THCV – se vyskytuje nejen v mozku, centrálním nervovém systému a imunitním systému, ale také v systému kosterním.

Článek je uzavřen: „Endokanabinoidní systém hraje klíčovou roli v regulaci řady fyziologických procesů, jako je kontrola chuti k jídlu, energetická rovnováha, vnímání bolesti a imunitní odezvy. Současné studie nasvědčují pro jeho úlohu v regulaci kostních buněk a při remodelaci kostí.“