Vítáme a dlouhodobě požadujeme legislativní ochranu pacientů a jejich rodin při samozásobení konopím, protože stát dlouhodobě není schopen zajistit nepřerušovanou dostupnost léčebného konopí v  lékárnách.

V ČR se zatím nedaří zajistit nabídku širokého spektra individuálně účinných variant jako v Německu, Dánsku, Holandsku či Španělsku. Špatně nastavené úhradové mechanismy pak nepokryjí – obzvláště u onkologických a neurologických pacientů – ani měsíční účinnou dávku. Řadě pacientů, kteří jsou ještě schopni konopí pěstovat a zpracovat, tak i přes politické deklamace stále nezbývá nic jiného, než se spolehnout na samozásobení z neoficiálních zdrojů konopných květů a extraktů, aby dosáhli účinné dávky zmírňující jejich příznaky. Jak uvádíme v několika stanoviscích KOPAC k ne/dostupnosti konopné léčby již od roku 2016, “Pacientský spolek KOPAC považuje za nutné prohlásit, že vzhledem k překážkám, jež dosud stojí pacientům v ČR v cestě za prokazatelně účinnou léčbou konopím, považuje samopěstování konopí za účelem léčby za toho času v ČR sice nelegální, ale za morálně a eticky plně ospravedlnitelné a lidsky pochopitelné.

Vyzýváme příznivce konopí, aby legislativní iniciativu regulované dostupnosti konopí pro dospělé podpořili v jejím přerodu do návrhu změn zákonných a podzákonných norem.

KOPAC chápe mnohdy oprávněné obavy konzumentů konopí z možného zneužití povinné registrace v mnoha aspektech profesního i osobního života. Ale dejme čas připravované expertní skupině, aby navržené rámce převedla do návrhu nové legislativy a prováděcích opatření. Povinná registrace nemusí nutně ohrozit naše soukromí. KOPAC bude přípravu legislativy pečlivě připomínkovat s důrazem na zachování anonymity uživatelů konopí. Technologickou inspirací pro registr domácích pěstitelů i dospělých konzumentů mohou být systémy používané pro ochranu zdravotních dat pacientů založené na technologii blockchain. Tyto systémy již dnes umožňují plné zachování anonymity pacienta a zároveň jeho plnou kontrolu nad tím, kdo a kdy může do kterých částí jeho dokumentace nahlížet.

Žádáme vládu, poslance i senátory, aby přípravě nové legislativy a souvisejících exekutivních norem věnovali nejvyšší možnou pozornost.

Racionální ukončení prohibice a vyvracení mýtů o konopí v naší společnosti nejen napomůže snížení míry bolesti a utrpení ve stárnoucí populaci, ale urychlí růst nového průmyslového odvětví. Konopný průmysl má mimo jiné potenciál zajistit i energetickou nezávislost naší země, nebude-li jeho rozvoj neustále blokován zastaralou legislativou z dob války proti drogám.

Aktuálním příkladem úředních bariér, které v praxi blokují implementaci nové legislativy, schválené zákonodárci pro zlepšení dostupnosti konopí, je nefunkční úhradový mechanismus pro extrakty z léčebného konopí. Extrakty se sice po letech nečinnosti zodpovědných úředníků mohou v ČR vyrábět a do ČR dovážet, ale systém veřejného zdravotního pojištění nebude schopen hradit účinnou měsíční dávku kanabinoidů obsažených v extraktu ani pro výrobu léčebných mastí, například pro pacienty s atopickou dermatitidou. Extrakty budou totiž v důsledku špatného nastavení zákonných norem a souvisejících vyhlášek hrazeny podle svého fyzického objemu – a nikoliv podle koncentrace účinných látek, tak jak je to v 21. století běžné u ostatních léků.

Konopní pacienti po 10 letech zkušeností s nefunkční implementací konopné legislativy a tvorbou nesmyslných úředních bariér ve formě podzákonných norem důrazně podporují navrhovaný vznik konopné agentury.

Agentura by měla spravovat jednotlivé úřední agendy související s léčebným i rekreačním použitím konopí a disponovat potřebnou kompetencí pro efektivní správu stávajících i nových regulací. Dosavadní model, kdy konopné agendy spadají pod různé státní instituce, se v praxi neosvědčil. Přes jasný a  schválenými zákony deklarovaný zájem společnosti v ČR stále není zajištěna dostupnost pokročilých lékových forem v podobě extraktů a mnohým pacientům nevhodně nastavená úhrada nezajišťuje ani účinnou měsíční dávku sušiny pro léčbu.

MUDr. Pavel Kubů
předseda správní rady
www.kopac.cz
tel: +420 775 192 888

Tisková zpráva ke stažení:

TZ-KOPAC-k-navrhu-regulovane-dostupnosti.doc