Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) svým nekoncepčním a neodborným jednáním dlouhodobě brání českým nemocným v přístupu k léčebnému konopí.

Od dubna 2013, kdy zákonná změna v ČR umožnila a podpořila léčbu konopím pro symptomy, jež pro tuto léčbu doporučuje lékařská věda, není SÚKL schopen zorganizovat efektivní výběrové řízení na tuzemského dodavatele léčebného konopí se zdárným výsledkem. První výběrové řízení, vyhlášené před dvěma lety v rozporu se všemi odbornými doporučeními jen na jednu a nejméně univerzální odrůdu léčebné rostliny, právě končí soudními spory s vítězem tendru.

Druhé výběrové řízení, vyhlášené v roce 2016 s ekonomicky i logisticky naprosto neakceptovatelnými podmínkami pro potenciální zájemce, se bude muset opakovat poté, co se do něj – zákonitě – nepřihlásil žádný zájemce, jenž by překomplikované a jednostranně nastavené podmínky SÚKLu byl schopen či ochoten naplnit.

To způsobí buď naprostou nedostupnost legálního léčebného konopí v ČR, nebo jeho výrazné zdražení pro pacienty, a tedy nedostupnost ekonomickou. Je důležité si uvědomit, že konopí pro léčbu užívají v drtivé většině případů senioři a nemocní v plném invalidním důchodu, a tedy lidé s velmi omezenými příjmy. Pro ty již nyní není ve většině případů možné se konopím léčit legálně, i když je to pro ně nejlepší z dostupných léčebných prostředků, a jejich situace nyní hrozí dalším zhoršením.

Zákon 50/2013 Sb. zavazuje SÚKL zpřístupnit léčebné konopí pacientům. Cenu pojišťovnami nehrazené léčby v řádu desítky či dokonce desítek tisíc korun měsíčně za takové zpřístupnění nepovažujeme.

SÚKL navrhuje dovoz dražšího léčebného konopí, místo aby se pokusil zpřístupnit české produkty, které jsou v jeho skladu a mají příslušné certifikáty kvality.

Proč SÚKL neprodlouží expiraci ani se nesnaží najít jiné řešení vstřícné k pacientům?

SÚKL zcela nepochopitelně vyžaduje certifikát kvality léčebného konopí za komplikovanějších a především dražších podmínek, než je požadován kdekoliv v EU, USA, Kanadě, Austrálii či Indii. Jinými slovy, SÚKL klade potenciálním zájemcům o dodáváni konopí pro léčebné účely globálně nejpřísnější a podle nezávislých zahraničních expertů z ekonomického pohledu nesplnitelné podmínky.

Podle názoru KOPAC tak SÚKL nenaplňuje smysl zákona, jak je jeho povinností, ale snaží se jej pomocí restriktivních výkladů zákonných a podzákonných norem naopak vyprázdnit.

KOPAC po třech letech platnosti zákona dospěl k závěru, že schizofrenní dvojrole Státního ústavu pro kontrolu léčiv – distributor zodpovědný za rozvoj oblasti a zároveň regulátor, interpretující zákonné a podzákonné normy tím nejrestriktivnějším možným způsobem – je pro SÚKL nezvládnutelná a pro pacienty škodlivá. KOPAC se domnívá, že tyto role je třeba striktně institucionálně rozdělit, a to v nejkratší možné době.

Česká republika byla v roce 2013 druhou zemí EU, která využití léčebného konopí pro indikované pacienty zpřístupnila zákonem. V roce 2017 jsme už jen jednou z poloviny zemí EU, které léčbu konopím a přípravky z něj umožňují, a zřejmě jedinou zemí na světě, která tuto léčbu zákonem umožňuje a pak v praxi blokuje.

Pacientský spolek KOPAC považuje za svou povinnost, vyplývající z jeho cíle hájit práva pacientů, vyvinout veškeré možné úsilí včetně právních kroků tak, aby stav v ČR uvedl do souladu se zákonem a s názorem drtivé většiny občanů, kteří zpřístupnění léčebného konopí nemocným podle všech dostupných dat podporují v 90 a více procentech.

TZ ke stažení – pdf