Veřejné soudní zasedání u Krajského soudu v Ostravě ve věci odvolaní proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále

Magazín Legalizace a jeho šéfredaktor Robert Veverka vás zvou na veřejné soudní zasedání u Krajského soudu v Ostravě ve věci odvolaní proti rozsudku Okresního soudu v Bruntále.

Veřejné zasedání se bude konat dne 25. 10. 2022 v 10:15 hodin u Krajského soudu v Ostravě se sídlem Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava v místnosti č. dv. 305/III. poschodí, budova A.

Soud prvního stupně uznal obžalované Roberta Veverku a společnost Legal Publishing s.r.o. vinnými z trestného činu šíření toxikomanie dle § 287 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku, kterého se měli dopustit tím, že prostřednictvím článků publikovaných v tištěném magazínu Legalizace v období let 2010 až 2020 údajně podněcovali ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu a odsoudil obviněného Roberta Veverku k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmíněčným odkládem na zkušební dobu v trvání 2 let a 6 měsíců a společnost Legal Publishing s.r.o., která magazín Legalizace vydává k peněžitému trestu padesát tisíc korun.

Smyslem existence magazínu Legalizace je od samého počátku poskytovat ucelené, komplexní, objektivní a vyvážené informace o rostlině konopí a poukazovat na tristní stav protidrogové prohibiční politiky. Magazín Legalizace nikdy nenabádal ke zneužívání jakékoli návykové látky, naopak suploval roli státu v situacích, kdy se například legálním konopným pacientům běžně nedostává informací, jakým způsobem mají nakládat s předepsaným konopím nebo jaká jsou s užíváním konopí spojena možná rizika či nežádoucí vedlejší účinky. Dle odborných posudků od celé řady expertů je magazín Legalizace jednou z nejvýznamnějších složek systému terciární prevence na úseku ochrany společnosti před omamnými látkami a negativními dopady jejich zneužívání.

Bližší informace o celé kauze, odborné posudky a kompletní obvinění i rozsudek Okresního soudu v Bruntále je k nalezení na webových stránkách: https://osvetanenizlocin.cz