V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící.

V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Toto jednání je však přestupkem, za který lze uložit pokutu až do 15 000 Kč a dále propadnutí vypěstovaných rostlin. Navíc se jedná o přestupek (správní řízení pod pokutou) ve chvíli, kdy 5 a méně rostlin je pěstováno pro osobní užití a sklizené konopí není nijak dále zpracováno, nebo ho osoba nemá v úmyslu zpracovávat. Pěstování více než 5 rostlin je trestným činem § 285 trestního zákoníku Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku se základní trestní sazbou do 6 měsíců trestu odnětí svobody.

Domácí pěstování libovolného počtu konopných rostlin pro jiného, např. nemocné příbuzné či přátele, stejně jako sklízení, sušení a zpracování vypěstovaného konopí pro jiného i pro vlastní potřebu, může být, a stále častěji je posuzováno odlišnými paragrafy trestního zákoníku. Pěstitelé se tak dostávají do rizika trestního stíhání pro trestný čin dle § 283 trestního zákoníku Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy se základní trestí sazbou od 1 do 5 let trestu odnětí svobody, a to bez ohledu na počet rostlin.

KOPAC dlouhodobě apeluje na politiky napříč politickými stranami, aby konopí pro léčebné účely nebylo dostupné pouze skrze lékárny, ale také v rámci sebepéče. Pro mnohé pacienty jejichž diagnózy nejsou uvedeny v aktuální vyhlášce č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, zůstává domácí pěstování jedinou dostupnou možností, jak účinky konopí využít v péči o své zdraví či si zajistit účinnou úlevu od příznaků svého onemocnění.

Dokud nebudou Parlamentem České republiky schváleny další změny platné legislativy, považuje KOPAC za nutné informovat o rizicích a možných následcích této činnosti. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná.