Průkopník lékařské vědy Manuel Guzman o vyhlídkách schválení léku proti rakovině z konopí

Mary Biles | původně publikováno 16. října 2019 na https://www.projectcbd.org/medicine/using-cannabis-treat-cancer

Rakovina si nevybírá. Je jí lhostejné, jaké jste rasy, zda jste mladí či staří, i zda bydlíte ve střešním ateliéru nebo v chatrči v chudinské čtvrti. Když je diagnostikována, jak se stane v životě polovině z nás, upínáme naděje na přístup k nejlepší léčbě, která maximalizuje naši šanci na přežití.

George Gannon
George Gannon (https://www.projectcbd.org/medicine/using-cannabis-treat-cancer)

Téměř přesně před rokem zjistil třicetiletý George Cannon, že má před sebou pochmurnou budoucnost. Lékaři mu v mozku zjistili více než 12 nádorů. Melanom, který si nechal odstranit před třemi lety, metastázoval.

Agresivní povaha Georgeova melanomu, pozitivního na rakovinný gen BRAF, znamenala, že se i při standardní léčbě radioterapií, imunoterapií a chemoterapií jeho nádory zvětšovaly. Dávali mu šest měsíců a žádné možnosti prodloužení života; zdálo se, že jedinou nadějí je konopí.

George byl rozhodnut zajistit si konopný výtažek s obsahem THC, kanabinoidu, pro jehož protirakovinné účinky existují dosud nejsilnější důkazy.

Žije ale ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, což znamenalo, že kromě CBD výtažků byly všechny přípravky z konopí ilegální.  Takže se obrátil na černý trh.

Jak daleko jsme od získání silných klinických důkazů, nutných k přesvědčení lékařů o tom, že konopí je vážně míněný lék proti rakovině?

George začal užívat svůj konopný výtažek loni těsně před Vánocemi. Podle dalšího snímku z magnetické rezonance z letošního března jeho nádory přestaly růst. Během několika dalších měsíců pokračoval v léčbě nízkými dávkami chemoterapeutik, nepřestával se ale léčit kanabinoidy.

Další snímek z letošního srpna překvapil jak George, tak jeho onkologa: hlavní nádor na jeho levé mozkové komoře zmizel a ostatní poškození tkáně se zmenšily.

Onkolog – který George opakovaně přesvědčoval, aby konopný výtažek přestal užívat – říká, že to byl nejlepší den jeho kariéry. Neuznává ale, že v léčbě rakoviny hrálo svou roli konopí.

Onkologova reakce zosobňuje skepsi zdravotnických profesionálů stran konopí a rakoviny. Většina doktorů postrádá silné důkazy z klinických pokusů, a tak zavrhuje myšlenku, že by konopí mohlo mít u pacientů protirakovinný účinek. To vyvolává otázku: Jak daleko jsme od získání silných klinických důkazů, nutných k přesvědčení lékařů o tom, že konopí je vážně míněný lék proti rakovině?

Proč je tak málo klinických studií?

Jedinou možností, jak se lék může dostat do onkologova arzenálu proti rakovině, je úspěšně projít všemi třemi fázemi dvojitě zaslepených klinických pokusů s placebem, které testují bezpečnost, dávkování a účinnost.

Od první malé pilotní studie, kterou provedl profesor Manuel Guzman a jeho skupina na madridské Univerzitě Complutense, uplynulo na třináct let.

Testovali bezpečnost a protirakovinné účinky THC na malé skupině pacientů s recidivujícím glioblastomem, agresivní formou rakoviny mozku – a výsledky byly povzbudivé.

Server Project CBD hovořil s Guzmanem, aby zjistil, proč je pokrok o více než desetiletí později tak pomalý. Část odpovědi spočívá v povaze rakoviny jako takové.

„Rakovina je velmi komplikované onemocnění,“ říká Guzman. „Z pohledu histologa existuje nejméně 150 různých typů rakoviny, a z pozice molekulárního nebo genetického vědce je jich na stovky, ne-li na tisíce. Takže pokud mluvíme o konopí nebo jakékoliv jiné léčbě rakoviny, nejdříve musíme definovat, o jakém typu rakoviny budeme hovořit, protože je skutečně nepravděpodobné, že by jediná látka nebo směs vzájemně příbuzných látek, jak je tomu u konopí, byly účinné v léčbě všech druhů rakoviny.“

Dosud se všechny klinické studie zaměřovaly na pacienty s glioblastomem. GW Pharmaceuticals navázala na Guzmanovu pilotní studii s dosud nepublikovanou klinickou studií první a druhé fáze s využitím Sativexu, tinktury s obsahem THC a CBD 1:1, která se užívá vstříknutím pod jazyk; ve studii všichni pacienti dostávali standardní chemoterapii glioblastomu, lék temozolomid.

Podle tiskové zprávy GW Pharma z roku 2017 podávání kombinace Sativexu a temozolomidu u pacientů zvýšilo přežití jednoho roku o 30 %, a oproti samotnému temozolomidu zvýšilo střední dobu přežití z 369 dnů na 550 dnů.

„[Studie firmy GW Pharma] je dosud první a jediný pokus, který byl prováděn na téma kanabinoidy a rakoviny; navíc je robustnější, kontrolovaný placebem a randomizovaný,“ říká Guzman. „Jde také o dvojitě zaslepený pokus, při němž pacienti ani lékaři nevědí, kdo užívá Sativex a kdo placebo.“

„Z pohledu histologa existuje nejméně 150 různých typů rakoviny, a z pozice molekulárního nebo genetického vědce je jich na stovky, ne-li na tisíce.“

„Tento pokus je rovněž slibný. Zvýšil náš optimismus, že léčiva z kanabinoidů by mohla mít protirakovinný účinek – přinejmenším u recidivujícího glioblastomu. Máme k dispozici ale jen poskrovnu klinických informací, a jen o jednom specifickém typu rakoviny. Doufám, že i jiné rakoviny budou léčeny kanabinoidy v rámci klinických pokusů. Momentálně ale žádné takové studie neexistují.“

Začít mají další dva klinické pokusy s glioblastomem ve fázi II. Tentokrát se Guzmanova skupina bude snažit zjistit, zda kombinace konvenční protirakovinné léčby a výtažku s poměrem THC:CBD 1:1 je účinná jako primární léčba, a nejen jako léčba recidivujícího nádoru.

Pacienty nabírá také australská studie (5), zkoumající snášenlivost různých kombinací kanabinoidů spolu s chemoterapií, radioterapií a imunoterapií.

Pomalý pokrok – role farmaceutického průmyslu

Jakkoliv se tato klinická zjištění mohou zdát vzrušující, pokrok je stále bolestně pomalý, zvážíme-li, jak dlouho vědci jako Guzman zkoumají protinádorový potenciál, který má rostlina konopí. Zdá se, že šance protirakovinného léku z konopí dostat se někdy na trh jsou mizivé.

Dr. Manuel Guzman ve své laboratoři.
Dr. Manuel Guzman ve své laboratoři. (via ProjectCBD)

Guzman: „Provádět klinický výzkum kanabinoidů je velmi komplikované, protože THC, které je podle mě hlavní aktivní látkou v konopí, je kontrolováno Organizací spojených národů a je drogou v nejpřísnějším režimu Seznamu I. Takže je podrobeno silným omezením co do výroby, zpracování a vývozu. To znamená, že klinici a investoři mají obavy. Nechtějí se zabývat takovým množstvím byrokracie a preferují látky, které nejsou uvedeny v Seznamu I. Obecně řečeno jsou podle mé zkušenosti překážky pro klinický pokus s kanabinoidy větší než pro jiné látky.“

Dr. Guzman se domnívá, že pokrok může zadržovat také nápadná absence farmaceutických firem ve vývoji léků, založených na konopí.

„Klinické pokusy kontrolují firmy Big Pharma [velké farmaceutické firmy; pozn. překl.], které mají finanční prostředky a zdroje. Z filozofického pohledu jsem proti preferování tohoto léku, na druhé straně ale farmaceutické firmy nebudou aktivní v žádné oblasti, pokud nemají možnost chránit svůj výrobek nebo jeho indikace patentem. To samozřejmě výzkum konopí komplikuje, protože kanabinoidy jsou přírodními látkami a z rostliny je může izolovat kdokoliv.“

Jednou z možností, jak se dostat ze začarovaného kruhu intelektuálního vlastnictví, je soustředit se na zřídka se vyskytující nemoci se statutem ‚vzácného‘ onemocnění. Vývoj léku pro ‚vzácnou nemoc‘ může být snazším způsobem, jak získat povolení Ústavu USA pro potraviny a léky (FDA) k jeho prodeji a má i další výhody, jako jsou daňové prázdniny. Status ‚vzácné nemoci‘ také umožňuje dodat obchodní jedinečnost jinak nepatentovatelným látkám, jako jsou kanabinoidy – a nejspíše je to důvod, proč se zájem GW Pharmaceuticals koncentruje na vzácné rakoviny, jako je glioblastom.

Pokrok může zadržovat nápadná absence farmaceutických firem ve vývoji léků, založených na konopí.

Další možností je patentovat specifické kanabinoidy a jejich poměry. To je další specializací firmy GW Pharma.

Guzman: „V zásadě je celé konopné pole podminováno patenty firmy GW. Takže kdykoliv se nová společnost začne o toto pole zajímat a udělá si první přehled o patentové situaci, často je opustí, protože zjistí, že v zásadě všechno kontroluje GW Pharma. Jsou v tomto ohledu velmi inteligentní a v zásadě drží  všechna práva intelektuálního vlastnictví – všechna aktivní práva a budoucí práva na tomto poli. To jiné společnosti pochopitelně odrazuje.“

Přístup ‚selského rozumu‘ pro pacienty s rakovinou, kteří užívají konopí

Strategická rozhodnutí z kanceláří farmaceutických společností, které protahují vývoj protirakovinných léků, založených na konopí, znamenají, že pacienti jako George Cannon mají sotva jakou možnost než si zjistit, jak si pořídit vlastní konopný výtažek – se všemi těžkostmi, které to znamená. Vzhledem k dilematu života nebo smrti Guzman nijak neodsuzuje ničí rozhodnutí užívat na rakovinu konopný výtažek. Myslí si ale, že rozhodnutí pacientů by měla být založena na selském rozumu.

„Zaprvé se snažte získat standardizovaný přípravek,“ říká k tomu Guzman. „Měli byste vědět alespoň to, kolik obsahuje THC a CBD – není tu místo na přístup ‚prostě beru konopí.‘ Existuje na milion různých druhů konopí. Takže se snažte zjistit, kolik THC, CBD a dalších známých aktivních složek váš přípravek má.“

„A pokud užíváte k léčbě konopný výtažek, měli byste vědět alespoň to, že byl vyroben ve shodě s dobrou zemědělskou praxínení kontaminován různými toxickými látkami: zbytky organických rozpouštědel, pesticidy, těžkými kovy, plísněmi atd.“

„Sám bych začal velmi nízkými dávkami, zvyšujícími se v průběhu 3 nebo 4 týdnů, až bych se dostal na standardní dávku, která je dobře tolerována a očividně je účinná. Za druhé bych kombinoval THC a CBD. Začal bych s vyššími dávkami CBD a pak bych přidal THC, abych se dostal ke konečné vyvážené dávce. Nemohu říci, co je to ‚vyvážená dávka.‘ Obvykle končíme na poměru řekněme 1:5 pro THC:CBD.“

„Za třetí: protože se kanabinoidy akumulují v těle coby v tucích velmi dobře rozpustné látky, teoreticky se mohou receptory desenzitivovat a pozbýt reakcí. Takže jsem pro zařazení několika občasných ‚vyplachovacích období,‘ kdy se vynechává alespoň THC. Řekl bych, že jednou z možností je užívat 3 týdny konopí a pak to přerušit čtyřmi až pěti dny „výplachu“, což dá receptorům CB1 čas se resenzitivovat (znovu obnovit citlivost).“

Pacienti musí sdílet zodpovědnost za normalizaci konopí

Mnozí pacienti se necítí dobře, když mají čelit otázce, zda svému onkologovi říci o tom, že během léčby rakoviny užívají konopí. Pro Guzmana je informování lékařského týmu nejen věcí bezpečnosti, ale také hlavním způsobem, jak zvýšit v lékařské profesi povědomí o konopí.

Všichni musíme ruku v ruce spolupracovat na normalizaci užívání konopí v očích lékařů – jinak to bude téměř nemožné.

Říká, že si myslí, že pacienti jsou velmi důležití. „Jsou v tomto úsilí klíčovými hráči, a musejí se snažit prosadit konopí do mainstreamové medicíny. A jedním ze způsobů je jednoduše normalizovat jeho užívání nemocnými. A – ano, je pravděpodobné, že v některých případech bude lékař reagovat negativně. Musíme to ale zkoušet.“

„Než odejdu do důchodu,“ pokračuje Guzman, „rád bych věděl, že užívání konopí jako léčby rakoviny bylo úspěšné. V této chvíli ale nevíme. Existuje několik preklinických signálů, a také jen nepatrné klinické signály, které podporují myšlenku, že kanabinoidy mohou mít protirakovinné účinky.“

„Tuto situaci musíme zlepšit. A důkazy musí přicházet z různých míst. Nejde jen o kontrolované klinické studie, ale také o observační studie a kazuistiky, které budou lékaři zveřejňovat o svých pacientech, a také o aktivní roli, kterou musí sehrávat pacienti.

„Musí na celou věc tlačit. Musí o tom mluvit. Jsme různými hráči na tomto poli, a musíme spolupracovat ruku v ruce, jinak to bude téměř nemožné.

Odkazy

FOOTNOTES

  1. Paweł Śledziński, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski, and Agnieszka Nowak. The current state and future perspectives of cannabinoids in cancer biology. Cancer Med. 2018 Mar; 7(3): 765–775.
  2. Guzmán M, Duarte MJ, Blázquez C, Ravina J, Rosa MC, Galve-Roperh, Sánchez C, Velasco G, González-Feria L. A pilot clinical study of Delta9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme. Br J Cancer. 2006 Jul 17;95(2):197-203. Epub 2006 Jun 27.
  3. Globe Newswire. GW Pharmaceuticals Achieves Positive Results in Phase 2 Proof of Concept Study in Glioma.
  4. ClinicalTrials.gov. TN-TC11G (THC+CBD) Combination With Temozolomide and Radiotherapy in Patients With Newly-diagnosed Glioblastoma (GEINOCANN).
  5. Australian New Zealand Clinical Trials Registry. A Phase 2 Randomised, Double Blind Clinical Trial assessing the Tolerability of Two different Ratios of Medicinal Cannabis in patients with Glioblastoma multiforme (GBM).