Nová studie naznačuje, že pravidelní uživatelé konopí mohou mít zvýšenou schopnost porozumět emocím ostatních.

Psychologická hodnocení spojená se zobrazováním mozku odhalila, že uživatelé vykazují silnější propojení v oblastech mozku spojených s empatií. Výzkum zahrnující 136 účastníků by mohl mít důsledky pro léčbu deficitů sociální interakce.

Klíčová fakta:

Pravidelní uživatelé konopí mohou více empaticky chápat ostatní než neuživatelé.

Zobrazování mozku ukazuje zvýšenou konektivitu v přední cingulární kůře, oblasti související s empatií, mezi uživateli konopí.

Výsledky studie mohou informovat o potenciální léčbě deficitů sociální interakce v různých psychologických stavech.

Ve studii publikované v časopise Journal of Neuroscience Research ukázala psychologická hodnocení, že lidé, kteří pravidelně užívají konopí, mají tendenci lépe chápat emoce druhých.

Zobrazovací testy mozku také odhalily, že přední cingulát – oblast obecně ovlivněná užíváním konopí a související s empatií – uživatelů konopí měla silnější propojení s oblastmi mozku souvisejícími se vnímáním emocionálních stavů druhých ve vlastním těle.

Studie zahrnovala 85 pravidelných uživatelů konopí a 51 nekonzumentů, kteří absolvovali psychometrické testy, a podskupinu 46 uživatelů a 34 neuživatelů, kteří podstoupili funkční vyšetření magnetickou rezonancí.

„Přestože je zapotřebí další výzkum, tyto výsledky otevírají vzrušující nové okno pro zkoumání potenciálních účinků konopí při léčbě stavů zahrnujících deficity v sociálních interakcích, jako je mimo jiné sociopatie, sociální úzkost a vyhýbavá porucha osobnosti,“ řekl spoluautor Víctor Olalde-Mathieu, PhD, z Universidad Nacional Autónoma de México.

Zdroj: https://neurosciencenews.com/empathy-cannabis-use-25173/