Nepodléhejte dojmu, že známých léčebných účinků byliny konopí lze dosáhnout nějakou syntetickou náhradou přírodního bioaktivního komplexu. Nenechte si ani namluvit, že lze jakkoliv synteticky zesílit či doplnit nebo upravit výsledný účinek konopí dodáním jakýchkoliv látek, které rostlina přirozeně neprodukuje. Pokusy o zvýšení potence konopného komplexu přidáním nových syntetických drog ze skupiny kannabinoidů se již ve světě v minulosti […]

Nepodléhejte dojmu, že známých léčebných účinků byliny konopí lze dosáhnout nějakou syntetickou náhradou přírodního bioaktivního komplexu. Nenechte si ani namluvit, že lze jakkoliv synteticky zesílit či doplnit nebo upravit výsledný účinek konopí dodáním jakýchkoliv látek, které rostlina přirozeně neprodukuje. Pokusy o zvýšení potence konopného komplexu přidáním nových syntetických drog ze skupiny kannabinoidů se již ve světě v minulosti objevily. Žádný ale dosud nevedl k posílení žádoucích efektů. Naopak pacienti, kteří se nechali k takovému experimentu přesvědčit, v lepším případě „jen“ prožili pár nelehkých hodin, než často zcela bizarní psychoaktivní účinek odezněl. Ti méně šťastní zaplatili trvalým poškozením zdraví jak fyzického, tak duševního a někteří chvíli po užití i životem.

Mějte se také na pozoru před jakýmikoliv nabídkami neobvykle koncentrovaného, silného či jakkoliv jinak potencovaného přírodního konopí. Dle dostupných varování před šířením nových syntetických drog je zřejmé, že nikdo dosud neví kolik, kde a jakých nových syntetických drog se dostalo do ilegální distribuce. Organizovaný zločin se již v minulosti opakovaně pokusil těmito nebezpečnými látkami kontaminovat sušené květy konopí a následně je prodávat za vyšší cenu coby lepší variantu přírodního komplexu.

Tisková zpráva pacientského spolku KOPAC

Praha, 17. září  2018

Nic jako syntetické konopí či syntetická marihuana neexistuje.

Zavádějící přirovnání nových syntetických drog k tradiční bylině snižuje vnímání zdravotních rizik a může vést k nechtěným zdravotním následkům

V souvislosti s probíhající epidemií otrav novými syntetickými drogami na Ostravsku se v médiích začalo používat sousloví syntetická marihuana či syntetické konopí. To by mohlo snést přirovnání s poplašnou zprávou. Důrazně prohlašujeme, že toto je velmi zavádějící označení nových syntetických drog. Používání tohoto nesprávného sousloví mate širokou i odbornou veřejnost a může vést k velmi nebezpečným následkům.  V souvislosti s informacemi o nových syntetických drogách bychom rádi upozornili na tyto tři důležité aspekty:

Organizovaný zločin se snaží u potenciálních uživatelů drog vyvolat dojem, že se jedná o náhražku některé z tradičních drog, často prostřednictvím sociálních, ale někdy i klasických médií. Již přes dvě desetiletí se podsvětí pokouší nové syntetické drogy propagovat tím, že jde o něco známého, se známými zdravotními riziky i pozitivními účinky, pro něž je tradiční droga užívána často po celou historii lidstva. Opak je však pravdou. U nových syntetických drog nejsou známá rizika ani akutní, ani chronické konzumace! Účinek se často ani neblíží účinku drogy, k níž je syntetika přirovnávána. Informování o nových syntetických drogách jako o syntetickém konopí, či syntetické marihuaně tak podporuje marketingový záměr producentů těchto substancí, jak snižovat vnímání skutečného nebezpečí nových syntetických drog ve skupinách populace jako jsou dospívající či mladí dospělí.

Nesprávným přirovnáváním nových syntetických drog k tradiční bylině se snižuje vnímání zdravotních rizik nových syntetických drog v populaci. Po požití konopí nikdy nikdo nezemřel. Přes velké úsilí během války proti drogám nebyla dosud ani objevena smrtelná dávka této byliny a je obecně známo, že konopný komplex nepůsobí toxicky na žádné lidské buňky. Naopak o syntetických kannabinoidech toho většinou moc nevíme, protože je nikdo nikdy na toxickou či smrtelnou dávku ani netestoval. Z dostupných informací je zřejmé, že na rozdíl od rostlinných kannabinoidů mohou tyto nové syntetické drogy být velmi toxické a v kombinaci s dalšími ze skupiny cathinonů, které jsou v pytlíčcích na Ostravsku také přítomny, mohou vyvolat akutní smrtelné otravy v důsledku serotoninového syndromu. Syntetické kannabinoidy, které jsou mezi novými syntetickými drogami chemicky nejblíže přírodním kannabinoidům, se v přírodě nikde přirozeně nevyskytují, a to ani v dalších druzích rostlin.

Nic jako syntetické konopí či syntetická marihuana nikdy neexistovalo, neexistuje, a ještě několik dekád ani existovat nebude. Bioaktivní komplex tvořený konkrétním druhem konopí obsahuje cca 400 látek ze skupin kannabinoidů, terpenů a terpenoidů. Celkem bylo dosud popsáno přes 1200 látek, které různé druhy konopí dokáží vytvářet. Tímto komplexem konopné přípravky působí na endokannabinoidní systém v lidském těle a vzájemnou synergií modulují různé funkce. Podle expertních odhadů kolem 20 % těchto látek zatím nemá popsaný chemický vzorec ani strukturu. Tudíž tyto látky nemohou být syntetizovány ani teoreticky. Jak je snad z uvedeného zřejmé, nelze-li syntetizovat všechny látky ze vzorové přírodní směsi, nelze tuto směs syntetizovat kompletně – tak ji zatím stále umí vytvářet jen tradiční bylina konopí.

 

Více informací:

hana.vagnerova@kopac.cz

www.kopac.cz