V Praze proběhlo v rámci programu Patient Focus Certification (PFC) historicky první nezávislé testování jednak kvality maloobchodně dostupného kanabidiolu (CBD, nepsychotropní látka z konopí), jednak složení tzv. konopných olejů dostupných v Evropské unii. Výsledky jednoznačně potvrdily nezbytnost nezávislé certifikace kvality hromadně vyráběných produktů z konopí.

Zdroj: https://www.icci.science/en/article/news/varovani-pro-spotrebitele-cbd-a-konopnych-oleju-nabizenych-na-trhu-eu/

Ve spolupráci s první evropskou laboratoří certifikovanou programem PFC,jež pracuje na Ústavu analýzy potravin a výživy  Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), vyhodnotil v Praze sídlící Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy (ICCI) kvalitu některých typů komerčně dostupného CBD a tzv. „konopných olejů.“

Tým profesorky Jany Hajšlové testoval 29 olejů s obsahem nepsychotropní biologicky účinné látky z konopí CBD (kanabidiol) a 25 olejů z konopných semen zakoupených na evropské trhu v posledním čtvrtletí roku 2016. „U obou kategorií nás zajímala kvalita a autenticita použitých olejů a případný obsah environmentálních kontaminantů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které se mohou v olejích kumulovat (pro ochranu zdraví konzumentů byly legislativně stanoveny maximální limity). U „CBD olejů“ jsme také zkoumali shodu stanovených obsahů CBD s výrobcem uváděnými hodnotami a možný obsah THC“ (tetrahydrokanabinol – hlavní psychotropní látka v konopí), vysvětluje prof. Hajšlová klíčové body hodnocení.

Ředitel výzkumu ICCI Tomáš Zábranský vysvětluje důvody, proč byla do hodnocení kvality konopných potravin vybrána právě tato hlediska: “ Vícejaderné polycyklické aromatické uhlovodíky, jako je benz(o)pyren, jsou klasifikovány jako kancerogeny a genotoxické mutageny třídy IIa – podle klasifikace Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC)  jsou to tedy látky, jejichž kancerogenita byla prokázána experimentálně na zvířatech a prokazuje ji velké množství epidemiologických studií. Zejména pro nemocné lidi, kteří se snaží využít známé blahodárné účinky CBD, polycyklické aromatické uhlovodíky nebezpečné jsou bezesporu, a to zejména při dlouhodobém (chronickém) příjmu. 

Problém představuje i nadměrný obsah THC v krvi po použití CBD olejů. THC je další medicínsky účinnou látkou z konopí, na rozdíl od CBD je ale psychoaktivní. I jeho relativně nízká množství tak mohou u citlivějších jedinců způsobit změny ve vnímání, které mohou ohrozit jejich schopnost řízení a rozhodování obecně – obzvláště pokud si možnosti ovlivnění své psychiky vnější látkou nejsou vědomi. Dalším problémem může být u řidičů pozitivní nález při dopravních kontrolách, který je může stát přinejmenším dočasně řidičský průkaz, Obecně řečeno je psychoaktivní látka v těle, o níž nemáte ponětí, problémem vždy. ”

Výsledky analýzy překonaly očekávání možných nedostatků. To vede ICCI spolu s Ústavem analýzy potravin a výživy k rozhodnutí informovat spotřebitele o riziku zdravotně nebezpečných kontaminací.

Z hlediska obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) vyhovělo jen 9 z 29 (31 %) testovaných CBD olejů.

Lépe v tomto základním kritériu bezpečnosti potravin uspěly tzv. konopné oleje (což jsou ve skutečnosti oleje z konopných semínek, nikoliv z konopných rostlin). V této kategorii z 25 testovaných vyhovělo legislativním limitům PAU v potravinách 23 produktů (92 %).

Analýza kvality odhalila problém také v nedostatečném informování zákazníků o složení produktu. Plných 60 % testovaných CBD olejů na etiketě vůbec neuvádělo obsah THC – přestože po konzumaci doporučené či maximální dávky hrozí spotřebiteli pozitivní nález hladiny THC vyšší než limit 2 ng na ml krve při kontrolách v dopravě či zaměstnání, jenž platí v ČR**. Pro čtvrtinu testovaných olejů je toto riziko spojeno již s užitím doporučené dávky a dalších 10 % toto riziko vyvolá při užití maximální dávky uváděné na obalu. Dalšími nedostatky na etiketách 34 % CBD olejů se ukázaly rozpory mezi skutečným obsahem CBD či sumy CBD a kyseliny cannabidiolové (CBDA) a obsahem, který uvádí výrobce.

Konopný průmysl v posledních letech výrazně roste. Toto i další nezávislá testování* kvality konopných produktů určených ke spotřebě lidmi potvrzuje nutnost zavedení a dodržování standardů pro bezpečnou výrobu a distribuci. ICCI proto v loňském roce licencoval PFC program od americké pacientské organizace ASA pro certifikace mimo území USA a lokalizoval certifikační kritéria pro použití v EU. Co bude dál s provedeným výzkumem vysvětluje výkonný ředitel ICCI Pavel Kubů: „Kontaktujeme všechny výrobce testovaných konopných potravin, sdělíme jim výsledky a nabídneme pomoc při kontrole bezpečnosti a zvyšování kvality produktů. Seznam těch potravin, které v analýze PAU vyhověly limitům, bude všem spotřebitelům k dispozici na webových stránkách PFC International. Členům pacientských organizací sdružených v mezinárodní asociaci IMCPC bude prostřednictvím spolku KOPAC ohledně kvality konkrétního oleje, který užívají, poskytnuta informace, zda byl mezi testovanými a případně s jakými výsledky.

 

ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute) vznikl jako společný projekt pacientských organizací, českých vědeckých společností a americké investiční společnosti Dioscorides Global Holdings. Hlavní sídlo má v Praze a jako takzvané centrum excellence spolupracuje například s Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně, Palackého universitou v Olomouci, či s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě.

PFC (Patient Focus Certification, česky volně „Certifikace prováděná s primárním ohledem na ochranu pacientů“) je nezávislým programem certifikace kvality konopných výrobků určených ke spotřebě ať už jako léčiva, léčebné prostředky, potravinové doplňky či potraviny.

ÚAPV (Ústav analýzy potravin a výživy), který je je součástí Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, disponuje špičkovým vybavením a jeho realizované zkoušky jsou akreditovány dle ISO 17025. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na problematiku kvality, autenticity a chemické bezpečnosti potravin, krmiv, potravinových surovin, doplňků stravy apod. V posledních letech jsou v rámci interdisciplinárního výzkumu aplikovány tzv. „omics“ technologie při posuzování in vivo/in vitro účinků vyvolaných biologicky aktivními látkami (zdraví prospěšnými i toxickými). Interdisciplinární spolupráce zahrnuje řadu lékařských pracovišť.

Seznam olejů s vyhovujícím PAU můžete stáhnout ZDE (soubor ppt) nebo zde (soubor pdf)

 

Odkaz:

*Vandrey R, Rabber JC et all. Cannabinoid Dose and Label Accuracy in Edible

Medical Cannabis Products. JAMA. 2015;313(24):2491-2493.