Průzkum v Německu zjistil, že více než 8% pacientů s Parkinsonovou chorobou užívá konopné produkty a více než polovina z nich zaznamenala příznivé klinické účinky, uvádí Journal of Parkinson's Disease.

S léčebným konopím, které je nyní legalizováno v mnoha částech světa, roste zájem o jeho použití ke zmírnění příznaků mnoha nemocí, včetně Parkinsonovy choroby (PD). Podle výsledků průzkumu pacientů s PD v časopise Journal of Parkinson’s Disease uvedlo více než 8% pacientů s PD užívání konopných produktů a více než polovina těchto uživatelů (54%) uvedla příznivý klinický účinek.

Konopné produkty obsahující THC (tetrahydrokanabinol, hlavní psychoaktivní sloučenina konopí) lze v Německu předepisovat, pokud jsou předchozí terapie neúspěšné nebo nejsou tolerovány, a kde lze očekávat, že konopí poskytne šance na zmírnění symptomů. CBD (čistý kanabidiol, odvozený přímo z rostliny konopí) je dostupný bez lékařského předpisu v lékárnách a na internetu.

„Léčebné konopí bylo v Německu legálně schváleno v roce 2017 pro příznaky rezistentní na léčbu u těžce postižených pacientů bez ohledu na diagnózu a bez údajů založených na klinických důkazech,“ vysvětlil hlavní řešitel prof. Carsten Buhmann z neurologické kliniky University Medical Center Hamburg-Eppendorf v Německu. „Pacienti s PD, kteří splňují tato kritéria, mají nárok na předepisování léčebného konopí, ale existuje jen málo údajů o tom, jaký typ kanabinoidů a jaký způsob podání by mohl být slibný pro kterého pacienta s PD a na jaké příznaky. Také nám chybí informace o tom, do jaké míry je komunita PD informována o léčebném konopí a o tom, zda konopí vyzkoušeli, a pokud ano, s jakým výsledkem.“

Výzkumníci se zaměřili na hodnocení vnímání léčebného konopí pacienty a na hodnocení zkušeností pacientů, kteří již konopné produkty užívají. Provedli celostátní průřezový dotazníkový průzkum mezi členy Německé asociace Parkinson Association (Deutsche Parkinson Vereinigung e.V.), která je největší organizací pacientů s PD v německy mluvících zemích s téměř 21 000 členy. V dubnu 2019 byly rozeslány dotazníky s deníkem členství v asociaci a byly také distribuovány na klinice vyšetřovatelů.

Bylo analyzováno více než 1300 dotazníků; výsledky ukázaly, že zájem komunity PD o léčebné konopí byl vysoký, ale znalosti o různých typech produktů byly omezené. Padesát jedno procento respondentů vědělo o legálnosti léčebného konopí a 28% vědělo o různých způsobech podávání (inhalování oproti perorálnímu podání), ale pouze 9% vědělo o rozdílu mezi THC a CBD.

Více než 8% pacientů již užívalo kanabinoidy a více než polovina těchto uživatelů (54%) uvedla, že to mělo příznivý klinický účinek. Celková snášenlivost byla dobrá. Více než 40% uživatelů uvedlo, že jim pomohlo zvládnout bolest a svalové křeče, a více než 20% uživatelů uvedlo snížení tuhosti (akineze), mrazení, třesu, deprese, úzkosti a neklidných nohou. Pacienti uváděli, že inhalované konopné produkty obsahující THC byly účinnější při léčbě ztuhlosti než perorální produkty obsahující CBD, ale byly o něco méně dobře tolerovány.

Pacienti užívající konopí vykazovalui tendenci být mladší, žít ve velkých městech a více si uvědomovat právní a klinické aspekty užívání léčebného konopí. Šedesát pět procent neužívajících mělo zájem o užívání léčebného konopí, ale hlavním důvodem, proč to nevyzkoušeli, byl nedostatek znalostí a strach z nežádoucích účinků.

„Naše data potvrzují, že pacienti s PD mají velký zájem o léčbu léčebným konopím, ale chyběli jim znalosti o tom, jak ho užívat, a zejména rozdíly mezi dvěma hlavními kanabinoidy, THC a CBD,“ poznamenal profesor Dr. med. Buhmann. „Lékaři by měli vzít v úvahu tyto aspekty, když svým pacientům poskytují rady ohledně léčby konopím. Zde uváděné údaje mohou lékařům pomoci rozhodnout, pro které pacienty by mohlo být prospěšné, jaké příznaky lze řešit a jaký typ kanabinoidů a způsob podání může být vhodný.“

„Příjem konopí může souviset s účinkem placeba kvůli vysokým očekáváním a kondici pacientů, ale i to lze považovat za terapeutický účinek. Je však třeba zdůraznit, že naše zjištění jsou založena na subjektivních zprávách pacientů a že klinicky vhodné studie jsou naléhavě nutné,“uzavřel.

Bastiaan R. Bloem, MD, PhD, ředitel Centra odborných znalostí Radboudumc pro Parkinsonovu chorobu a poruchy pohybů, Nijmegen, Nizozemsko a šéfredaktor časopisu Journal of Parkinson’s Disease, dodal: „Tato zjištění jsou zajímavá v tom, že potvrzují rozsáhlý zájem pacientů o užívání konopí jako potenciální léčby pro lidi žijící s PD. Je důležité zdůraznit, že je třeba provést další výzkum, než bude možné konopí předepsat jako léčbu, a že v současné době jsou pokyny proti užívání konopí, a to i jako samoléčby, protože účinnost není dobře stanovena a protože existují obavy o bezpečnost (nežádoucí účinky zahrnují mimo jiné sedaci a halucinace). Tato práce jako taková slouží hlavně k zdůraznění potřeby pečlivě kontrolovaných klinických studií dále stanovit účinnost i bezpečnost léčby konopím.“

Zdroj: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/ip-oho012621.php