Studie, publikovaná v letošním roce, sledovala výzkumy zabývající se vztahem mezi neuropatickou bolestí doprovázející HIV a konopím...

Infekce virem lidské imunodeficience (HIV) a antiretrovirová léčba mohou nezávisle vyvolat neuropatickou bolest. Velká část lidí s HIV trpí poškozením periferních nervů. Bohužel nemáme k dispozici příliš velký výběr léků nebo terapeutických modalit, které by mohly neuropatickou bolest spojenou s HIV zmírnit. Nicméně bylo zjištěno, že konopí zmírňuje bolest u pacientů s neuropatickou bolestí. Konopí, fytokanabinoidy a endokanabinoidy, jako je N-arachidonoylethanolamin (anandamid; AEA) a 2-arachidonoylglycerol (2-AG), vyvolávají některé ze svých účinků prostřednictvím kanabinoidních receptorů.

Studie, publikovaná v letošním roce, sledovala výzkumy zabývající se vztahem mezi neuropatickou bolestí doprovázející HIV a konopím, publikované do konce roku 2020. Do studie byly zahrnuty všechny vědecké články zabývající se evaluací účinnosti molekul modulujích endokanabinoidní systém pro prevenci a / nebo léčbu bolesti u zvířecích modelů a pacientů s HIV. Celkem bylo nalezeno a porovnáno 13 preklinických a 3 klinické studie. Dostupné preklinické výsledky naznačují, že zacílení na endokanabinoidní systém pro prevenci a léčbu neuropatickoé bolesti spojené s HIV je přijatelnou terapeutickou možností; a klinická evidence ukazuje, že konopí zmírňuje neuropatickou bolest související s HIV.

Zdroj:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8211923/

Překlad: Olga Čečeleva