Výzkumníci na University of Florida zjistili, že teorie o “vstupní droze” nemá co dělat s marihuanou.

VANDITA | původně publikováno 1. září 2015 na https://realfarmacy.com/gateway-drug-alcohol-not-marijuana/

Výzkumníci na University of Florida zjistili, že teorie o “vstupní droze” nemá co dělat s marihuanou. Jejich výsledky podle Guttmanovy stupnice ukazují, že vstupní drogou je alkohol, jenž vede k užívání tabáku, marihuany a dalších nezákonných látek. Studenti, kteří užívali alkohol, navíc „vykazovali významně vyšší pravděpodobnost užívíné legálních i nelegálních drog.“

V interview s Raw Story spoluautor studie Adam E. Barry řekl, že jeho studie byly provedeny s cílem opravit něco z propagandy, která infikovala americkou kulturu od éry filmu „Reefer Madness.“

„Některé z těchto dřívějších opakovaných tvrzení musí být zpřesněna, a proto jsme to chtěli prozkoumat. Poslední verze „teorie vstupní drogy“ zní, že vše začíná konopím a vyvíjí se to, až to skončí u drog, kterým laici často říkají „tvrdé.“ Jak vidíte z nálezů naší studie, potvrzují tuto teorii vstupní drogy, ale sleduje postup od legálních látek – specificky alkoholu – k přechodu k ilegálním látkám,“ řekl Barry. Tyto výsledky jdou ruku v ruce se studií z roku 2012, provedenou na Univerzitě Yale, která zjistila, že alkohol a cigarety předcházejí zneužívání opiátů mnohem častěji než marihuana.

Výzkumníci použili data z celoamericky reprezentativního vzorku maturantů, jež ověřovala data z celoamerické školní studie Monitoring the Future, jíž provádí University of Michigan a sleduje drogové trendy mezi americkou mládeží. Barryho studie se zaměřila na data, sesbíraná od 14 577 maturantů ze 120 veřejných a soukromých škol ve Spojených státech amerických.

Když srovnali míru užívání drog mezi pijany a abstinenty, výzkumníci zjistili, že maturanti, kteří užili alkohol alespoň jednou v životě, „měli třináctkrát vyšší pravděpodobnost užívání cigaret, šestnáctkrát vyšší pravděpodobnost užívání marihuany a třináctkrát vyšší pravděpodobnost užívání kokainu.“

V daném vzorku studentů alkohol také byl nejčastěji užívanou látkou; alespoň jednou užití v životě udávalo 72,2 % maturantů. Pětačtyřicet procent studentů užívalo tabák, a 43,3 % udávalo užívání marihuany.

„Nálezy z tohoto výzkumu podporují názor, že alkohol by měl být v centru největší pozornosti při provádění školních programů prevence zneužívání psychotropních látek, neboť užívání dalších látek může být ovlivněno pozdějším začátkem užívání alkoholu nebo úplnou abstinencí od něj. Proto by bylo od škol a veřejnozdravotnických pracovníků prozíravé zaměřit prevenční úsilí, strategický přístup a rozpočtové zdroje na užívání alkoholu dospívajícími,“ uzavírá studie.

Vědci již dříve zjistili, že konopí, léčebná bylina, může snižovat poškození mozku, způsobená alkoholem. Studie z roku 2013, jíž prováděly University of Kentucky a University of Maryland, došla k závěru, že chemická látka v konopí zvaná kanabidiol se dá používat k léčbě alkoholem vyvolané nervové degenerace.

Výsledky velmi nedávno zveřejněné studie vedly z závěru, že ‚ilegální‘ marihuana je zdaleka ‚nejbezpečnější‘ drogou. Výzkumníci se shodli, že je stočtrnáctkrát méně smrtelně nebezpečná než alkohol.

 

via http://anonhq.com