Na konopí se ve Velké Británii mohou vynaložit investice ve výší 12,6 miliardy britských liber

Madison Darbyshire | původně publikováno 9. června 2019 na https://www.ft.com/content/297f3234-88fa-11e9-97ea-05ac2431f453

Anglikánská církev nebude investovat do společností s více než 10 procenty zisku z prodeje rekreačního konopí.

Vynořující se svět investic do konopí dostal zelenou z nečekaného směru: od Anglikánské církve.

Investiční část Anglikánské církve zruší zákaz, který si sama uložila, a zváží investice do léčebného konopí. To je obrat o 180 stupňů oproti dřívějšímu přístupu vyloučit z obchodů církve všechny firmy, které vydělávají na konopí.

Anglikánští Církevní komisaři, kteří dohlížejí nad 12,6 miliardami britských liber církevního investičního portfolia, dosud obchody s konopnými formami vylučovali, a do sektoru vůbec neinvestovali. Uvedl to vedoucí odboru pro zodpovědné investice Církevních komisařů Edward Manson.

„Děláme rozdíl mezi léčebným a rekreačním konopím,“ řekl. „Pokud je řádně užíváno k léčebným účelům, je to pro nás v pořádku.“

Tento posun přichází v období, kdy mnohé velké investiční fondy nasazují tvrdou linii k tzv. „akciím neřesti,“ čili společnostem, které operují v oblastech, v níž nepanuje úplná právní jistota. Minulý týden se největší norský penzijní fond zbavil firem, které mají více než 5 procent příjmů z alkoholu nebo hazardu.

Ale etičtí investoři začínají chápat podvojnost konopí jako investice. KLP fond, sídlící v Oslu s kapitálem 80 miliard amerických dolarů se také před měsícem stáhl z firem, podnikajících v oboru rekreačního konopí, ale uchoval si investice do konopí léčebného. Má se za to, že řada složek konopí má terapeutický účinek. Tak například CBD čili kanabidiol může být použit pro léčbu úzkostnosti, křečí, deprese a nevolnosti, a může pomoci k dobrému spaní nebo k uvolnění svalstva.

Umístění investic Komisariátu Anglikánské církve k 31. prosinci 2018 (v procentech); Global equities = Globální investice 23,2 %; Private equity = Soukromé investice 6,1 %.; Infrastructure = Infrastruktura 0,7 %; Commercial property = Komerční nemovitosti 3,3 %; Residential property = Obytné nemovitosti 6,4 %; Defensive equities = Defenzivní investice 8,1 0; Multi-asset absolute return = Absolutní návratnost mnohačetných aktiv 13 %; Rural let land = Venkovská půda 8,3 %; Strategic land = Strategické pozemky 3 %; UK equities = Investice ve Velké Británii 8,8 %; Timberland and forestry = Plochy pro těžbu dřeva a lesy 4,1 mld; Indirect property = Nepřímé vlastnictví 1,6 mld; Hotovost a hotovostní platby 4,3 mld; Value linked loans = zárukou zaručené úvěry 1,2 mld; Emerging market debt = Dluh na nových trzích 1,4 mld; High-yeild bonus = vysoce výnosné investice 3,2 %; Private credit strategie = půjčky soukromým osobám 3,2 %; Cash and cah-like assests = Hotovost a investice v hotovosti 4,3 %;

 

Etická rada švédského státního penzijního fondu AP Funds rovněž doporučila, aby rekreační konopí bylo vyloučeno z portfolia fondu ve výši 180 miliard amerických dolarů. Zároveň ale oznámila, že bude přesto investovat do firem, zabývajících se léčebným konopím, a odvolala se přitom na instrukce OSN o etických investicích a narkotikách.

John Howchin, generální sekretář fondu, k tomu řekl: „Drogy včetně morfinu je nutno v rámci Úmluv OSN považovat za povolené, ale nikoliv pro rekreační účely. V tomto Úmluvy mluví jasně.“

Léčebné konopí bylo ve Spojeném království legalizováno v říjnu 2018 a je legální mimo jiné také v Kanadě a ve většině federálních států USA, i když ve Spojených státech amerických zůstává zakázáno na celofederální úrovni. Globální legální trh s konopím měl v roce 2018 hodnotu téměř 11 miliard amerických dolarů, a podle firmy Jefferies equity research by měl v roce 2029 dosáhnout objemu nejméně 50 miliard.

Anglikánská církev nebude investovat do firem, které více než deset procent tržeb pokrývají z rekreačního konopí. To je hranice, kterou církev používá pro většinu svých etických výjimek, jako je tabák, pornografie, gambling a půjčky s neúměrně vysokým úrokem.

O Anglikánské církvi se ví, že ve sféře etických investic zveřejňuje své postoje, do nichž se promítají faktory jako vliv na životní prostředí, společenské blaho, spravedlivé spravování veřejně obchodovatelných společností a morálka. Tak například vyzvala církev naftařskou společnost Exxon Mobil a stavební korporaci Glencore ke zlepšení jejich environmentální politiky.

Komisariát Anglikánské církve investuje „způsobem konzistentním s křesťanskými hodnotami“ a některým investicím se podle vlastního webu vyhýbá z morálních a etických důvodů: Na konci loňského roku jejich portfolio obsahovalo 40 % kotovaných investic,12 procent realit a infrastruktury, 44 procent půdy a většinu zbylých investic mají rozloženu do soukromých půjček, investic, zástav a hotovosti.

Oblasti zapojení Komisariátu Anglikánské církve na konci roku 2018 (v procentech); Climate change = Změna klimatu 37 %; Governance = Veřejná správa 35 %; Alcohol   = Alkohol 15 %; Gender diversity = Rovnoprávnost pohlaví 6 %; Biodiversity = Biodiverzita 1 %; Labour issues = práva pracujících 2 %; Bribery and corruption = Úplatky a korupce; Health and safety = Zdraví a bezpečnost 2 %; Corporate tax = Podnikové daně 7 % Adult entertainment = Zábava pro dospělé 1 %

Církev v zájmu stanovení svého investičního přístupu spolupracuje s externí etickou poradní komisí. Pan Mason oznámil, že církev už brzy zveřejní své stanovisko ke konopí.

K rozhodnutí vyloučit rekreační konopí pan Mason podotýká: „Jako u všech etických záležitostí jsme prozkoumali všechny aspekty, a to včetně snížení zločinnosti, jež se s legalizací pojí. Ale v zájmu rovnováhy jsme se přiklonili ke kompromisu.“

Anglikánská církev podrobí léčebné konopí stejným standardům, jaké prosazuje u jiných farmaceutických společností, a „bude investovat, jen pokud bude konopí řádně licencováno a regulováno pro léčebné užívání,“ říká pan Manson, jenž byl před svým připojením k církvi před více něž dekádou diplomatem na britském ministerstvu zahraničních věcí. „Jsme šťastní, že můžeme investovat do léků.“

Druhým největším církevním investorem ve Velké Británii je ústřední finanční komise Metodistické církve; ta ale odmítla o svém postoji cokoliv prozradit.

Hari Guliani z Grow Biotech, firmy pro výzkum a podporu konopí ve Spojeném království, říká, že jen před rokem by byla myšlenka na výzkum léčebného konopí, který se snaží být financován od institucionálních investorů, jednoduše směšná. Rozhodnutí Anglikánské církve povařuje za „pozitivní milník“ v daném oboru.

„Ukazuje to na mohutný posun v porozumění a náhledu na to, čím léčebné konopí doopravdy je, a na jeho nejrůznější využití.“