Výzkumníci z Lékařské fakulty Pensylvánské univerzity zjistili, že přípravky s obsahem kanabinoidů mohou mít vliv na účinky některých konvenčních léků na předpis.

Výzkumníci sestavili seznam padesáti sedmi léků, které mohou při současném užívání přípravků z konopí včetně léčebných kanabinoidů, CBD olejů nebo rekreační marihuany účinkovat jinak, než jak mají samy o sobě. To může zahrnovat snížený účinek, nebo naopak účinek zesílený. Všechny preskripční léky ze seznamu mají úzký terapeutický index – to znamená, že jsou obvykle předepisovány v dávkách dost vysokých, aby byly účinné, ale nikoliv v dávkách, které by mohly pacientovi uškodit.

V seznamu jsou některé masivně užívané léky včetně warfarinu, což je protisrážlivý lék, který zabraňuje vzniku krevních sraženin v cévách. Warfarin je široce užíván k prevenci infarktu u pacientů s fibrilací síní, vadami srdečních chlopní nebo s umělými chlopněmi. Další druhy zahrnutých léků zahrnují – ale nejsou na ně omezeny – antibiotika, protikřečové léky a léky proti bolesti.

Výzkumníci profesor Kent Vrana a farmakolog Paul Kocis také zveřejnili seznam 157 léků, které by s kanabinoidy mohly interagovat.

Jde o důležitý výzkum, jenž ukazuje, proč je pro lékaře důležité, aby se na konopí ptali, a proč k nim pacienti stran svého užívání – ať už je léčebné nebo rekreační – musejí být upřímní.

S tím, jak jsou ve vzrůstající míře prodávány běžně i v lékárnách, na internetu, v místních obchodech nebo ilegálně prodávané léky s obsahem ∆9-THC a CBD, dochází ke zvýšené pravděpodobnosti nežádoucího mezilékového působení, pokud jsou užívány s jiným rostlinným, běžně dostupným nebo předepisovaným léčivem,“ uvádí dvojice výzkumníků.

Studie byla založena na preskripční informaci pro čtyři léčiva s obsahem kanabinoidů na předpis: dronabinolu (Marinol a Syndros), CBD (Epidiolex) a nabiximolů (Sativex) – a jejího srovnání s preskripčními informacemi pro běžné léky. Vědci zdůrazňují, že seznam potenciálních interakcí mezi léky není míněn jako náhrada za lékařské rozhodování, protože při něm je třeba brát v úvahu také široké charakteristiky každého pacienta.

Práce výzkumníků byla zveřejněna ve vědeckém recenzovaném časopisu Medical Cannabis and Cannabinoid. Komentář k ní je opublikován na webu Lékařské fakulty Pensylvánské univerzity (Penn State College of Medicine).