Vítáme prohlášení prezidenta Petra Pavla ohledně možné amnestie po legalizaci konopí, kterou by zvážil u osob odsouzených za trestné činy spojené s pěstováním a bezúplatným sdílením této rostliny. Nyní je na místě, aby co nejdříve skončilo stíhání všech konopných kauz, kde obvinění pěstovali a užívali konopí pro svou osobní – ať už léčebnou nebo rekreační – potřebu a nebyl jim prokázán prodej.

Český konopný klastr CzecHemp, pacientský spolek KOPAC, think tank Racionální politiky závislostí a občanská iniciativa Rodiny proti prohibici společně a s velkým zadostiučiněním vítají prohlášení prezidenta Petra Pavla z 22. července v Ostravě v rámci fóra Meltingpot. Prezident odpověděl na dotaz ohledně možné amnestie pro konopné vězně následovně: „Já se k téhle věci stavím tak, že podle posledních poznatků páchá konopí mnohem méně škody, a to ve všech ohledech, než jiné povolené drogy. Úvahy o regulované legalizaci jsou proto na místě. Pokud bychom k tomu dospěli, a já bych pro to byl, pak by nemělo smysl, aby lidé, kteří byli odsouzeni za něco, co je momentálně legalizováno, nadále seděli ve vězení. Byl by to jistě dobrý důvod k tomu jim amnestii udělit.

Kriminalizace pěstování a tradičního využívání konopných květů vede často k postihování jinak bezúhonných občanů, kteří svým jednáním nikoho nepoškozují. Konopné zločiny bez oběti mají za následek jen nezměrné utrpení obviněných a jejich nejbližších v absurdně konstruovaných kauzách. Vyšetřování těchto případů stojí státní rozpočet značné finanční a lidské prostředky a přispívá k přetěžování soudního a vězeňského systému. Vyzýváme proto i orgány činné v trestním řízení, aby postupovaly zdrženlivě a věnovaly svůj čas řešení opravdových a závažných zločinů.

Jak pan prezident správně poznamenal, legální alkohol a kouření tabáku způsobují mnohem více zdravotních a společenských škod než všechny nelegální drogy dohromady. Je nadále vědecky neodůvodněné a neospravedlnitelné, když stát, který umožňuje a reguluje legální dostupnost alkoholu pro své občany, trestá vězením stejné občany za pěstování konopí pro vlastní potřebu.

Experti CzecHemp i KOPAC se v minulosti podíleli na úspěšném osvobození jednoho z představitelů iniciativy Rodiny proti prohibici Miroslava Koláčného. Akademická pracovnice a soudní znalkyně Anežka Janatová, která je členem klastru CzecHemp, při zpracování posudku pro odvolací soud v této kauze uvedla, že „jako upotřebitelná hmota pro výrobu omamné a psychotropní látky byly Policií ČR spolu s květenstvím váženy i listy a postranní větve. Je proto pravděpodobné, že byl při dokazování oddělen pouze hlavní stonek a nikoli postranní větve a větévky, což mohlo několikanásobně zvýšit konečnou váhu zabavené sušiny uvedené v protokolu.”

Předseda KOPAC a lékař Pavel Kubů při posuzování důkazů obžaloby pro odvolací soud v této kauze shledal, že „nelze dovodit o zabavené zelené masti, že se jedná o omamnou látku. Navíc konopná mast ze své podstaty ani nemůže být omamnou látkou, protože její zevní aplikací nelze způsobit omámení. Mast není možné považovat za polotovar, z něhož by bylo možné dále extrahovat čisté THC.”

Přestože se obhajobě podařilo obvinění z trestného činu výroby drog u odvolacího soudu vyvrátit a oba obžalovaní byli osvobozeni od drastického trestu uloženého prvoinstačním soudem, stres, který si rodina během vyšetřování a následných soudů prožila, vedl k nenapravitelným újmám na fyzickém i psychickém zdraví. „U okresního soudu jsem si připadal jako u politických procesů z padesátých let. Už od počátku jsme byli označování za zločince. Bylo zřejmé, že státní zástupkyně ani soudkyně o konopí nic neví. Naštěstí soudkyně krajského odvolacího soudu zrušila všechny body obžaloby jako neodůvodnitelné a také prohlásila, že policisté v první fázi porušili zákon,” popisuje své trápení Miroslav Koláčný, který byl posléze státem za neoprávněné trestní stíhání kompenzován.

Členové CzecHemp, KOPAC a Rodin proti prohibici proto vyzývají politiky, aby se zasadili o změnu zákonů vedoucí k zastavení stíhání všech konopných kauz, kde obvinění prokazatelně nakládali s konopím pouze pro svou vlastní potřebu, případně jej bezúplatně poskytovali svým blízkým za účelem péče o zdraví. Žádáme i orgány činné v trestním řízení, aby posuzovaly i ostatní kauzy spojené s pěstováním a běžným společenským sdílením konopných květů s ohledem na skutečnou společenskou nebezpečnost těchto domnělých trestných činů. To znamená, aby odložily jejich stíhání během schvalování nové legislativy kodifikující regulovanou dostupnost konopí pro dospělé. Žádáme rovněž českou politickou reprezentaci, aby se zasadila o co nejrychlejší přijetí legislativních změn, které povedou k dekriminalizaci a racionální regulaci konopí a dalších psychoaktivních látek, a aby prosazovala principy racionálního přístupu na mezinárodní úrovni. Za nutné považujeme zásadně odmítnout a silně protestovat proti trestům smrti za drogové trestné činy, které jsou vykonávány např. v Singapuru, Číně, Íránu nebo Saudské Arábii, a to i za držení poměrně malých množství psychoaktivních látek.

Přistoupí-li Česká republika v nadcházejících měsících k přijetí připravených změn, předejde se tím opakování absurdních kauz se zločiny bez obětí, zato ale s mnoha zásadně narušenými životy bezúhonných občanů. Zastavením konopných kauz navíc ušetříme značné prostředky ze státního rozpočtu, z nějž všichni společně financujeme činnost orgánů činných v trestním řízení. Nejen tyto finanční prostředky, ale především ušetřený čas pak soudci, státní zástupci i policisté mohou věnovat skutečně závažné trestné činnosti.

V Praze dne 7. 8. 2023

CzecHemp
www.czechemp.cz

KOPAC
www.kopac.cz

Rodiny proti prohibici
www.rodinyprotiprohibici.cz

Think tank Racionální politiky závislostí
www.politika-zavislosti.cz