Žádost KOPAC o zamítnutí Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 111) KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím, zásadně nesouhlasí se zněním výše uvedeného zákona Pacientský spolek KOPAC především zásadně nesouhlasí s uzákoněním povinnosti lékařů pravidelně poskytovat informace o výsledcích léčby […]

Žádost KOPAC o zamítnutí Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 111) KOPAC, Pacientský spolek pro léčbu konopím, zásadně nesouhlasí se zněním výše uvedeného
zákona

Pacientský spolek KOPAC především zásadně nesouhlasí s uzákoněním povinnosti lékařů pravidelně poskytovat informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Takové opatření nemá obdoby ani opodstatnění, navíc by dále administrativně zatížilo lékaře, což by znamenalo omezení zájmu o preskripci. Tento návrh jde proti slibům vládních činitelů České republiky, že chtějí zpřístupnit léčebné konopí pacientům. Zde se děje pravý opak: nadbytečnými byrokratickými překážkami znepříjemnit život již tak zkoušeným pacientům a odradit lékaře od poskytování potřebné léčby.

Dále pacienti považují za kontraproduktivní zákonem stanovit úhradu konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění, a navíc omezit jeho množství na 30 g/měs (s návrhem úhrady ve výši 90% koncové ceny souhlasíme).

Zákonné stanovení úhrady léčiva je bezprecedentní, nesystémové a zásadně by zpomalilo jakékoliv potřebné změny. Jsme přesvědčeni, že podle nálezů Ústavního soudu o úhradě léčivých prostředků má být úhrada i léčebného konopí stanovena běžným postupem, tj. formou opatření obecné povahy (§ 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.).
Zákonné omezení úhrady na množství 30 g/měs (přestože zákon umožňuje předepsání 180 g/měs) považujeme za nesmyslné, protože vychází ze špatně interpretovaných argumentů o průměrném množství vydaného léčebného konopí. Statistika dosavadní spotřeby odráží ekonomickou nedostupnost (pacienti si nechávali předepsat menší množství než skutečně potřebovali) a omezené spektrum indikací (převážně chronická bolest, u které jsou potřebné dávky obecně nižší než u např. neurologických diagnóz). Konopná léčba je velmi individuální, a proto by stanovení potřebné dávky i s jeho ekonomickým dopadem mělo zůstat v kompetenci ošetřujícího lékaře.

Velmi nás mrzí, že Ministerstvo zdravotnictví nevyzvalo pacienty ke spolupráci. V době, kdy ještě bylo možno měnit jednotlivé parametry návrhu, jsme marně opakovaně upozorňovali, že takto připravený návrh ve skutečnosti znemožní nemocným lidem přístup k jejich léčbě. Úhrada léčebného konopí zůstane jen formální možností podle zákona, ale pacientům zůstanou oči pro pláč.

Protože ve skutečnosti tento návrh zablokuje léčbu konopím na delší dobu, nezbývá nám než požadovat jeho odmítnutí.

Spolek KOPAC hájí zájmy pacientů, kteří se chtějí léčit konopím a jeho hlavním cílem je dostupnost této léčby. Proto navrhuje řešení, která – na rozdíl od předkládaných změn – léčbu konopím umožní.
Znovu apelujeme, aby návrh v tomto znění nebyl přijat, protože ve skutečnosti omezí přístup k léčbě konopím právě pacientům, kteří by z ní mohli mít největší prospěch.

Praha 15. 7. 2019
Hana Vágnerová, ředitelka
MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., předseda správní rady

190716-dopis senatu-zamitnutiPN (pdf)