Zdroj: Think tank Racionální politiky závislostí   Vláda tento týden pod vlivem tlaku médií a veřejnosti rozhodla o zařazení látek HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek, aby zamezila prodeji nebezpečných cukrovinek. Tento postup kritizují odborníci z Think tanku Racionální politiky závislostí, kteří předem upozorňovali, že vládou navrhované řešení nejenže není ideální, ale neodpovídá ani prosazování racionální politiky […]

Zdroj: Think tank Racionální politiky závislostí

 

Vláda tento týden pod vlivem tlaku médií a veřejnosti rozhodla o zařazení látek HHC, HHC-O a THCP na seznam návykových látek, aby zamezila prodeji nebezpečných cukrovinek. Tento postup kritizují odborníci z Think tanku Racionální politiky závislostí, kteří předem upozorňovali, že vládou navrhované řešení nejenže není ideální, ale neodpovídá ani prosazování racionální politiky v oblasti závislostí, k němuž se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení.

„Přestože jsme poukazovali na možná rizika, vláda zvolila zákaz, a tedy vystavila desítky tisíc lidí kriminalizaci. Přitom mohla využít možnosti, které nabízí potravinové právo,“ říká Helena Gherasim z Think tanku racionální politiky závislostí a dodává: „Toto radikální řešení jen vystaví riziku trestního stíhání konzumenty, kteří HHC pravidelně užívali a jimž pomáhalo se zdravotními či psychickými problémy a mají doma zásoby produktů.“

Vláda rovněž ignorovala varování národního koordinátora pro protidrogovou politiku, že po zařazení relativně bezpečného HHC na seznam návykových látek se v prodeji objeví mnohem nebezpečnější alternativy. Ministr zdravotnictví na tiskové konferenci po jednání vlády dokonce ujišťoval veřejnost, že podle jeho informací se nic podobného nechystá.

„Byli bychom rádi, kdyby měl pan ministr pravdu, ale skutečnost je právě opačná. Na českém trhu lze běžně koupit produkty s obsahem HHC-P, a to i v podobě cukrovinek,“ upozorňuje Helena Gherasim.

HHC-P (hexahydrokanabiforol) je semi-syntetický kanabinoid, který se vyrábí izomerací z přírodního CBD. HHC-P je 30krát silnější než HHC, a tudíž potenciálně velmi rizikový i pro dospělé uživatele. Je pravděpodobné, že tento kanabinoid, jehož bezpečnost nebyla zkoumána a který zůstává zcela legální, brzy mezi uživateli nahradí HHC. HHC-P stejně jako THCV, CB9 a další látky jsou ještě méně prozkoumané než samotné HHC, u kterého není dle závěrů mezirezortní skupiny při Úřadu vlády pro hodnocení rizik nových psychoaktivních látek riziko pro lidské zdraví fatálního charakteru minimálně v krátkodobém horizontu. Tato skupina rovněž upozornila, že větší riziko této látky roste, pokud je podávána v podobě právě zmiňovaných cukrovinek.

„Je to i obrovský problém, který zhorší situaci nemocných užívajících konopné produkty k úlevě od příznaků a vystaví pacienty riziku trestního stíhání. Toto je samozřejmě také dáno velmi vysokými byrokratickými bariérami dostupnosti takzvaného léčebného konopí,“ poukazuje MUDr. Pavel Kubů z pacientského spolku pro léčbu konopím (KOPAC).

Riziko, že je možné takto zakázat jakoukoliv bylinu nebo látku, jež se znelíbí jakémukoliv etablovanému byznysu, který začne nějaký výrobek vnímat jako konkurenční, se tímto rozhodnutím pro příště stává enormním. Precedent, kdy vláda rozhodne pod tlakem, bez odborného útvaru, je špatným signálem pro potřeby racionální politiky, která, pokud jde o zdraví a svobody občanů, musí být postavena na jasné vědecké evidenci.

„Jediným opravdu funkčním řešením je co nejrychlejší přijetí zákona o psychomodulačních látkách do praxe. Věříme, že vláda se z tohoto precedentu poučí a vyvine maximální úsilí, aby schválení zákona o psychomodulačních látkách proběhlo,“ vyzývá Helena Gherasim. „Doporučujeme zákonodárcům takové jednání příště zvážit a neopakovat, a naopak se vrátit k evidenci. Dle našeho názoru by psychomodulační látky neměl mít v gesci žádný útvar státní správy, který bude vždy v riziku střetu zájmů, což například Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě evidentně je. Navrhujeme, aby vláda spolu se zákonem o nových psychomodulačních látkách zároveň okamžitě začala jednat o odborném a nezávislém malém efektivním úřadu, který bude eliminovat různé střety všech velkých závislostních industrií stejně jako farmakologického průmyslu a bude garantovat politiku postavenou na vědecké evidenci,“ uzavírá Helena Gherasim.