Dnes, ve čtvrtek 28. února 2019, senátor Cory Brooker (za Demokraty v New Jersey) spolu s kongresmankami Barbarou Lee (Demokrati, Kalifornie) a Ro Khannem (Demokrati, Kalifornie) předložili Zákon o spravedlivé marihuaně, jenž by vyřadil konopí ze znění Zákona o kontrolovaných látkách a pobídl by státy, aby ukončily rasově nevyváženou kriminalizaci uživatelů konopí.

Politický ředitel NORML Justin Strekal k tomu řekl:

„Zákon o spravedlivé marihuaně je nejúplnější z kdykoliv předložené federální legislativy, jež má ukončit neúspěšnou politiku prohibice konopí a vyrovnat nehorázné škody, které tato politika napáchala v již tak marginalizovaných komunitách.“

„Tato robustní legislativa nejenže odstraní konopí ze Zákona o kontrolovaných látkách, ale také umožní cestu vpřed jedincům a komunitám, kteří byli nejvíce postiženi prohranou válkou našeho národa proti uživatelům konopí.“

„Pokračující prosazování prohibice konopí je finanční zátěží pro daňové poplatníky, zasahuje do osobních svobod, vyvolává neúctu k právu, brání legitimnímu vědeckému výzkumu léčebných vlastností rostliny a disproporčně dopadá na komunity barevných.“

„Komunity barevných po desetiletí disproporčně trpí naším rasistickým prosazováním konopných zákonů, a to musí být v době legalizace řešeno opatřeními, jako je Zákon o spravedlivé marihuaně.“

„Je čas, aby federální zákonodárci uznali tuto realitu. Je čas přestat přenechávat kontrolu nad trhem s konopím nezdaněným zločinným podnikům, a pro zákonodárce je čas, aby znovelizovali federální zákony tak, aby odpovídaly dostupné vědě, veřejnému mínění a rapidně se měnícímu kulturnímu statutu konopí.“

Zákon o spravedlivé marihuaně by:

 • odstranil konopí ze seznamu kontrolovaných látek, a tak by ji zlegalizoval na federální úrovni;
 • pobídl federálními financemi jednotlivé státy ke změně konopných zákonů, pokud je konopí ve státě ilegální a za související přestupky jsou disproporčně zatýkáni nebo vězněni příslušníci menšin a chudí lidé;
 • automaticky vymazal záznamy o federálních trestech za užívání a držení konopí;
 • dovolil vězňům federálních vězení, aby požádali soud o změnu rozsudku;
 • vytvořil fond zpětných investic do komunity, jímž by se investovalo do komunit nejvíce postižených prohranou Válkou proti drogám, a tyto peníze by mohly být použity na:
  • získávání vzdělávání s cílem získat zaměstnání;
  • služby zpětného vstupu (do normálního života)
  • výdaje, související s výmazem záznamů z federálního rejstříku trestů;
  • veřejné knihovny
  • komunitní centra
  • programy a příležitosti pro mládež; a
  • programy zdravotnického vzdělávání.

Předkladatelé zákona při jeho představení řekli:

„Válka proti drogám nebyla válkou proti drogám, byla to válka proti lidem, a disproporčně proti lidem barevným a lidem s nízkým příjmem,“ řekl Booker. „Zákon o spravedlivé marihuaně se snaží překlenout dekády této neférové, nespravedlivé a selhavší politiky vyjmutím konopí ze seznamu kontrolovaných látek a jeho zlegalizování na federální úrovni.“

„Jednoduše dekriminalizovat konopí ale nestačí. Musíme také napravit spáchanou škodu reinvestováním do těch komunit, které byly Válkou proti drogám postiženy nejvíce. A musíme vymazat záznamy těm, kdo si odpykali tresty. Nejde nám jen o legalizaci, chceme spravedlnost,“ uzavřel Booker.

„Barevné komunity a komunity nízkopříjmových byly Válkou proti drogám zdevastovány,“ řekla kongresmanka Barbara Lee. „Jako spolupředsedkyně Kongresového klubu pro konopí jsem pyšná, že mohu předložit legislativu, která by legalizovala konopí na federální úrovni, řešila disproporční dopad prohibice na barevné vymazáním záznamů z trestního rejstříku, a podporovala nestrannou participaci v legálním konopném průmyslu pomocí investic do komunit, jež byly nejhůře postiženy neúspěšnou Válkou proti drogám.“

„Barevné komunity disproporčně trpí pomýlenou konopnou politikou už příliš dlouho,“ řekla Khannová. „Kongresmanka Lee, senátor Booker a já jsme hrdi na předložení tohoto důležitého zákona, jenž přinese spravedlnost tolika Američanům.“

Senátní verzi zákona původně spolupředložili senátoři Ron Wyden (Demokraté, Oregon), Kirsten Gillibrand (Demokraté, New York), Bernie Sanders (nezávislí, Vermont), Kamala Harris (Demokraté, Kalifornie), Jeff Merkley (Demokraté, Oregon), Elizabeth Warren (Demokraté, Massachusetts) a Michael Bennet (Demokraté, Colorado).

V předchozím Kongresu měla kongresová verze 44 spolupředkladatelů, což bylo asi 10 % tohoto zákonodárného sboru a nejvyšší počet podporovatelů legalizačního zákona v historii prohibice.

Třicet tři státy, hlavní město Washington a teritoria USA Guam, Panenské ostrovy a Portoriko přijaly legislativu specificky o lékařem doporučeném užívání konopí, a odhadovaných 25 % Američanů žije nyní v jurisdikcích, kde kdokoliv starší jednadvaceti let může konopí legálně držet. Voliči tyto politické změny drtivou většinou podporují.

V současnosti tyto regulatorní programy federálních států fungují vesměs tak, jak voliči a politici zamýšleli. Jejich zavedení nijak negativně neovlivnilo pracovní bezpečnost, kriminalitu, bezpečnost silničního provozu ani způsoby užívání konopí mládeží. Stimulovaly ekonomický rozvoj a vytvořily milióny dolarů na daňových výnosech.

Zpráva z roku 2017 konkrétně odhaduje, že v konopném průmyslu dnes pracuje na plný úvazek na 149 000 Američanů. Podle daňových údajů, zkompilovaných Ústavem pro daňovou a ekonomickou politiku, daňové výnosy ze státem registrovaných prodejů rekreačního konopí v roce 2018 přesáhly miliardu dolarů – a to je nárůst o 57 % oproti situaci z roku 2017. Dále pak nesčetné studie zjistily spojitost mezi dostupností konopí a nižší mírou užívání opioidů, jejich nižším zneužíváním, méně četnými hospitalizacemi a sníženou úmrtností.

Podle průzkumu Gallupova ústavu pro výzkum veřejného mínění si šestašedesát procent Američanů – včetně většiny demokratů, republikánů a nezávislých – myslí, že „užívání konopí by mělo být zlegalizováno.“ Tato podpora legalizaci je nejvyšší za dobu, co se vůbec toto téma objevilo v celonárodním vědeckém výzkumu.