Slovinsko, země, známá svou kulturní diverzitou, jeskynními systémy a krásnou přírodou, má také zajímavé zákony o konopí. Coby turistu, putujícího do hlavního města Lublaně či užívajícího si slovinské jadranské pobřeží, by vás mohlo zajímat, zda byste si mohli způsobit problémy užíváním konopí.

Jaká je zákonná situace konopí ve Slovinsku? Čtěte a dozvíte se to,

Drogové zákony ve Slovinsku

Podle slovinských zákonů je držení ilegálních drog jen přestupkem a trestá se pokutou. Ti, kdo jsou přistiženi při užívání drog, mohou dostat mírnější trest, pokud vstoupí do léčebného programu, schváleného ministerstvem zdravotnictví.

Slovinské trestní právo rozlišuje mezi dvěma typy drogových zločinů – výrobou a distribucí ilegálních drog či prekursorů na straně jedné (paragraf 186) a napomáháním k užívání ilegálních drog (paragraf 187).

Podle paragrafu 186 jsou výroba, distribuce, prodej či koupě ilegálních drog trestné jedním rokem až deseti lety odnětí svobody, nebo – za obzvláště přitěžujících okolností – třemi až patnácti lety. Za přitěžující okolnost je považován například prodej v blízkosti škol nebo obchod s drogami, zahrnující děti.

Podle paragrafu 187 je nabízení ilegálních drog k užívání nebo poskytnutí prostor k užívání nezletilým trestné až osmi lety vězení; poskytnutí prostor pro užívání ilegálních drog není trestné v kontextu programů protidrogové léčby nebo pod dozorem zdravotníků.

Paragraf také stanovuje vězení až na 12 let za drogové zločiny, zahrnující zvláště zranitelné lidi (např. nezletilé), nebo pokud pro ně přestupce zneužil svou pozici (opatrovníka).

Rekreační konopí je ve Slovinsku dekriminalizováno

Držení malého množství konopí pro osobní (s)potřebu bylo dekriminalizováno, a nejde již o zločin, ale o přestupek. To znamená, že přestupcům už nehrozí trest vězení, ale mohou dostat pokutu ve výši od 42 do 209 euro.

Trest může být mírnější, pokud se přestupce podrobí sociálně převýchovnému programu.

Konopí je ve Slovinsku nejoblíbenější drogou. V roce 2017 přiznalo zhruba 10,3 procenta mladých dospělých ve věku od 15 do 34 let, že v posledním roce užili alespoň jednou konopí. Největšími uživateli v zemi jsou muži, staří 15 až 24 let.

Slovinská vláda v posledních několika letech diskutuje otázku legalizace konopí, prozatím ale nebyla v tomto směru navržena žádná jasná opatření.

Léčebné konopí ve Slovinsku

V roce 2013 slovinská vláda snížila klasifikaci konopí z drogy I. třídy na II. třídu, což znamená, že pacienti mohou užívat přípravky s obsahem kanabinoidů, nikoliv ale konopný květ samotný. Všechny další pokusy o změnu zákonného postavení konopí byly neúspěšné.

V současnosti mohou pacienti dostávat konopnou léčbu na základě předpisu, jenž jim vystaví lékař. Většina těchto pacientů je v paliativní léčbě (léčba, která zmirňuje příznaky, neléčí ale vlastní onemocnění; pozn. překl.). Odhaduje se, že v konopném léčebném programu, který jim umožňuje užívat dronabinol ke zmírnění jejich nemocí, je 160 pacientů.

Konopnou léčbu ale užívá jen málo lidí, a pacienti po celém Slovinsku si stěžují, že konopné přípravky je obtížné sehnat. V důsledku toho někteří z nich cestují do Rakouska, aby se léčili tam.

Uživatelé konopí si mohou doma pěstovat jednu rostlinu konopí s nízkým obsahem tetrahydrokanabinolu (THC), pokud konopí v rostlině není více než 0,2 procenta.

Technické konopí ve Slovinsku

Slovinsko po přistoupení k Evropské unii v roce 2004 přijalo pravidla EU o pěstování technického konopí. Výsledkem je, že tam je nyní legální pěstovat konopí s obsahem THC nižším než 0,2 procenta.

Rolníci mohou pěstovat technické konopí bez licence, pokud tak činí na ploše menší než 0,1 hektaru (čili 1000 čtverečních metrů). Pokud je chtějí pěstovat na ploše větší, musí se registrovat a obdržet od vlády licenci.

Slovinský průmysl technického konopí se teprve vzmáhá, a tak je část pěstebního procesu ještě založena na metodě pokusu a omylu. Slovinští rolníci po konopí nicméně nijak nešílí, a tak jich je pěstuje jen málo. Pěstování konopí může být vzhledem k jeho pevným vláknům obtížné. Rostliny také rostou nestejnoměrně, což činí standardizovanou sklizeň poměrně obtížnou.

Většina odrůd technického konopí, pěstovaného ve Slovinsku, je navíc z dovozu, a tak nejsou přizpůsobeny slovinskému klimatu. Některé z nich mají rozčarovávající výnos, a jiné mají úrodu pod úrovní průměru.

Přitom jsou ale někteří slovinští podnikatelé úspěšní jak v produkci, tak zpracování technického konopí.

Je CBD ve Slovinsku legální

Kanabidiol je ve Slovinsku legální, pokud je obsah THC v přípravku nižší než 0,2 procenta. Sehnat CBD je obvykle snadné, zejména v Lublani. Slovinsko na rozdíl od jiných zemí legalizovalo spolu s CBD oleji a dalšími přípravky s obsahem CBD i rostlinné palice s obsahem CBD.

CBD si můžete koupit v maloobchodech, lékárnách, na benzinových pumpách a dokonce i v barech nebo v kavárnách. Většina rostlinného konopí s vysokým obsahem CBD, prodávaného ve Slovinsku, roste v Itálii, Rakousku a zbytku EU, protože slovinský sektor pěstování konopí je příliš malý, než aby pokryl poptávku.

Budoucnost konopí ve Slovinsku

Slovinsko má v současnosti zákony, přátelské ke konopným nadšencům. Země dekriminalizovala osobní užívání konopí a učinila z něj přestupek, trestaný pokutou. A průmysl CBD v zemi, i když dosud nerozvinutý, jasně nabírá na síle.

Několik nestátních neziskových organizací, které podporují legalizaci konopí, v posledních několika letech vyvíjí na slovinskou vládu tlak, aby konopí legalizovala, zatím ale bez zřejmějších výsledků. Vzhledem k permisivnímu postoji země ke konopí by ale Slovinsko mohlo přijmout nějakou formu legalizace, jakmile se to úspěšně podaří jiné zemi v EU.

O autorovi
Victor Bercea
Victor je kmenovým přispěvatelem webu Strain Insider a digitálním marketérem. Píše o konopí, zdraví a životním stylu, a o marketingu. Když zrovna nepíše, utrácí obvykle čas online při hledání perfektního dárku.

http://www.highroicopy.com