I když se odhaduje, že si až 30 milionů Evropanů často užívá uvolňující a omamující účinky marihuany, samičí rostlina konopí je pro rekreační užívání ve většině evropských národů už po desetiletí přísně zakázána. Přestože dnes zcela jistě vidíme legalizační hnutí nabírat sil, zákonná situace konopí je pro mnoho lidí stále ještě zmatečná.

Simon Noser | původně publikováno 11. března 2019 na https://straininsider.com/legal-situation-cannabis-europe

Zažíváme zásadní vlnu legislativních změn jednak v EU jako takové, jednak v jednotlivých státech EU. Při zjišťování zákonné situace je nutné rozlišovat mezi rekreační marihuanou, léčebným konopím, technickým konopí a kanabidiolem (CBD) pro zdravý životní styl.

Rekreační marihuana

Rekreační marihuana, či marihuana užívaná výhradně s cílem cítit se fajn, je podrobena v EU docela složitým zákonům a podzákonným normám. Jak se píše v nedávné zprávě Evropského monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), jež byla naposledy aktualizována v červnu 2018: „Mezinárodní právo požaduje kontrolu rostlin konopí a výrobků z nich.“ Všechny členské státy EU ale mají plné právo rozhodnout, jakým způsobem má být konopí v jejich jurisdikci kontrolováno.

EMCDDA navíc uvádí, že mezi vládami zemí EU je jen malá harmonizace. Tresty za držení a užívání marihuany se stát od státu velmi liší. V asi 50 procentech zemí EU může držení malého množství konopí vést k uvěznění, zatímco ostatní země držení malých množství marihuany zcela dekriminalizovaly.

Podle EMCDDA musí úřady obvykle kontrolovat konopí s vyšším množstvím THC, což je hlavní psychoaktivní látka v rostlině konopí. Samčí konopné rostliny, konopná semínka, kořeny a stonky typicky mívají velmi nízký nebo žádný obsah THC, a proto se ve většině EU zemí nekontrolují. V některých evropských zemích, jako je Kypr nebo Portugalsko, jsou nicméně ze zákonného pohledu i tyto části rostliny kontrolovaným materiálem.

Jak je to s legalizací?

Několik zemí Evropské unie začalo experimentovat s modely, které zahrnují legální zásobování marihuanou. Ty zahrnují proslulé coffee shopy v Holandsku, cannabis social cluby ve Španělsku a dekriminalizacní opatření v České republice. I když jsou všechny tyto modely považovány za přinejmenším částečně úspěšné, chybí jim řádný právní rámec, což v minulosti často vedlo ke zmateným a kontroverzním situacím.

zajímavému vývoji došlo v prosince 2018 v Luxemburgu, kde nově zvolená vláda ohlásila, že ke své politické agendě přidává legalizaci rekreační marihuany. Lucemburská iniciativa bude znamenat milník evropské historie, protože Lucembursko bude první zemí EU, která legalizuje pro své obyvatele užívání všech částí rostlin konopí.

Vzhledem ke stálému vývoji legálního konopného sektoru v Evropě už začínají konopné společnosti z Kanady a z USA pokukovat, zda by se nešlo do EU aspoň částečně přesunout. Výkonný ředitel multimiliardové konopné korporace Canopy Growth očekává, že Anglie bude mít během pěti let legální konopný trh stejný, jako má dnes Kanada.

Léčebné konopí

V současnosti v EU bezpochyby probíhá v oblasti léčebného konopí bouřlivý vývoj. K velké změně došlo v posledních týdnech. Poté, co Světová zdravotnická organizace (SZO) změnila svá doporučení ke konopí ve prospěch léčebné marihuany a kanabidiolu (CBD), Parlament EU odhlasoval v únoru 2019 novou rezoluci.

Sama rezoluce je doporučením členským státům EU, podle kterého by měly zpřístupnit konopí pro medicínské účely, aby „definovaly podmínky nezbytné k umožnění věrohodného, nezávislého vědeckého výzkumu, založeného na širokém spektru materiálů, jenž by se uskutečnil v oboru užití konopí pro léčebné účely.“ EU navíc podporuje užívání marihuany a technického konopí pro léčbu několika nemocí a chorob.

Mnoho národů v EU již v minulých letech legalizovalo konopné květy nebo výtažky pro léčebné účely; zahrnují mimo jiné Německo, Itálii, Řecko a Spojené království. Lékaři obvykle mohou předepisovat konopí pro úlevu od příznaků roztroušené sklerózy, AIDS, rakoviny, dlouhodobé neurologické bolesti, pro Tourettův syndrom, Crohnovu chorobu a posttraumatickou stresovou poruchu. V Německu například lze konopí předepsat také pro poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD), bolesti hlavy, migrény a další rozšířené nemoci.

Jak je to vymyšlené?

Jak uvádí zpráva EMCDDA, v mnoha zemích může léčebné konopí předepisovat jakýkoliv lékař, ale jen málo z nich tak činí. Důvodem může být, že léčebné konopí je v evropských zemích legální jen po omezenou dobu, během níž si lékaři nestačili obstarat dostatek seriózních vědomostí o tématu.

Kromě chybějících znalostí se při předpisování konopí v zemích EU můžou objevit ještě jiné překážky. Během interview s Leafly Germany se německé lékař dr. Schlueter vyjádřil, že když lékaři předepisují konopný lék, mají s tím spoustu byrokratické práce. „I když to může znít hrozně: já prostě nemám čas starat se o konopné pacienty,“ řekl dr. Schlueter.

Technické konopí

Technické konopí má pravděpodobně nejjasnější legislativní rámec pro všechny odrůdy a části rostliny konopí. Lze je využívat pro spoustu věcí, jako jsou oděvy, potraviny, zkrášlovací kosmetika a výroba látek. V Evropské unii je pěstování a dodávání technického konopí plně legální, pokud rostliny nemají větší obsah THC než 0,2 procent.

Na rozdíl od léčebného a rekreačního konopí má Evropský soudní dvůr (ESD) jasná pravidla, jak mají členské státy nakládat s konopím technickým. V případu C-207/08 (Babanov) se ESD vyslovil, že „pěstování konopí, naplňujícího přísné podmínky uvedené výše, farmáři, kteří respektují všechny ostatní podmínky, dané legislativou EU, nemůže být zakázáno v jakémkoliv členském státu EU, pokud by takový zákaz byl v konfliktu se zákony EU nebo by podkopával cíle a záměry těchto zákonů.“

Když se členy Evropské unie staly nové země, v nichž dosud nebylo dovoleno pěstovat jakékoliv konopí, měly povinnost změnit svou legislativu tak, aby dovolovala pěstování konopí technického.

EU stanovila limit pro obsah THC poprvé v roce 1984, a neměl být vyšší než 0,5 procenta. V roce 1987 byl tento limit snížen na 0,3 %, po čemž v roce 1999 EU dále nížilo limit na dnešních 0,2 procenta. Evropská asociace pěstitelů technického konopí považuje tato omezení za neospravedlnitelná a narušující byznys evropských pěstitelů konopí.

„Průmysl konopných potravin v Evropské unii má závažnou soutěžní nevýhodu oproti konkurenci v Severní Americe a v Asii.,“ píše asociace v nedávném tiskovém prohlášení.

CBD

V roce 2018 SZO konečně vyhlásila, že neexistuje žádné veřejnozdravotní nebezpečí či potenciál ke zneužití čistého kanabidiolu. V Evropské unii už mnohé země sdílejí tento názor a povolují prodej, držení a užívání výrobků, založených na CBD. Evropská unie nemá pro regulaci CBD pro své členské země žádná pravidla, takže všechny státy mají plně ve své pravomoci rozhodnout, zda CBD má být volně dostupné či nikoliv.

Při zkoumání zákonného postavení CBD v zemích EU naleznete zcela jistě některé trendy. Za prvé mnohé země EU dovolují jen takové CBD výrobky, které jsou připraveny z technického konopí, nikoliv ze skutečné marihuany. Za druhé mají všechny země přísná pravidla na maximální obsah THC v CBD výrobcích. Omezení se často pohybují kolem 0,2 až 0,3 procent, zatímco jinde je zakázáno vše s obsahem nad 0,05 %. V některých případech nesmějí CBD výrobky obsahovat THC vůbec.

Na začátku roku 2019 nicméně Evropská unie provedla v oblasti legislativy, týkající se CBD, drastický tah. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority (EFSA)) vydal letos v lednu nové směrnice pro potravinové výrobky s obsahem kanabinoidů. Podle těchto směrnic budou takové výrobky potřebovat povolení coby „nová potravina“ příslušnou národní agenturou.

„Bez předpojatosti k informacím, uvedeným v katalogu nových potravin pro Cannabis sativa L., výtažky z Cannabis sativa L. a pro odvozené produkty s obsahem kanabinoidů, jsou tyto považovány za nové potraviny, protože nebyla prokázána historie konzumace. To se týká jak výtažků samotných, tak i jakéhokoliv výrobku, k němuž jsou přidány jako přísada.“

Co to znamená?

Tyto nové směrnice EFSA, i když nejsou pro členské země EU závazné, zřejmě budou mít významný dopad na trh s CBD v Evropské unii. Podle právní expertky Nathalie Bougenies schválení „nové potraviny“ obvykle trvá tři roky. Z toho vyplývá, že z podstatné časti evropského trhu mohou být na tři roky nebo déle vymazány potraviny s obsahem CBD, jež pochází z technického konopí.

K dnešnímu dni ještě žádná evropská země nezavedla tyto směrnice do praxe. Zdá se ale, že je to jen otázkou času. Tak například Spojené království Velké Británie a Severního Irska krátce po uveřejnění směrnic ESFA oznámilo, že vbrzku zakáže všechny neschválené CBD potraviny a nápoje. K jistému překvapení úřady prohlásily, že tak učiní i poté, co bylo jasné, že dojde k Brexitu.

Co CBD rostliny?

V posledních měsících nabraly CBD rostliny v EU na popularitě, a existují už na tucty online i kamenných obchodů, které takové produkty nabízejí svým zákazníkům. V budoucnu by mohly být pro uživatele CBD ještě zajímavější, neboť CBD rostliny budou jedním z mála CBD výrobků, na něž se nebude vztahovat směrnice ESFA.

CBD rostliny se bohužel také nacházejí v šedé zákonné zóně. V praxi nesmí CBD rostliny obsahovat více než 0,2 procenta THC a musí být označeny jako technické konopí, které nesmí být kouřeno ani jinak užíváno. Šílenství „Cannabis Sativa Light“ začalo v důsledku nových italských zákonů z roku 2016, které regulují pěstování a zpracování technického konopí.

I když je prodej rostlin konopí s obsahem do 0,2 procent THC jako „sběratelského“ technického konopí technicky legální, zákonodárcům se při pomyšlení na něj bezpochyby křiví ústa. Jak uvádí několik zpráv, úřady v mnoha zemích EU vyšetřovaly společnosti, prodávající CBD, navzdory jeho teoretické legalitě.

Souhrn

Konopné regulace se dnes bezpochyby vyvíjejí různými směry. Tady je souhrn různých zákonných perspektiv:

Rekreační marihuana

Současný status: Ilegální ve všech zemích EU.

Trend: Tvrdost prosazování se snižuje, mnohé země zvažují dekriminalizaci nebo dokonce legalizaci.

Léčebné konopí

Současný status: Legální ve většině zemí EU.

Trend: Úřady jsou k léčebnému konopí stále otevřenější a otevřenější.

Technické konopí

Současný status: Legální ve všech zemích EU.

Trend: Momentálně žádný jasný trend.

CBD

Současný status: Legální téměř ve všech zemích EU.

Trend: Očekává se, že regulace CBD výrobků bude přísnější.