Podle nedávné studie může být optimální dávka pro zmírnění chronické bolesti jen 1 miligram nebo dokonce 0,5 mg THC.

Ben Hartman, 2. 7. 2020
https://cannigma.com/research/microdosing-thc-may-be-optimal-pain-treatment-study-finds/

Studie publikovaná ve vědeckém časopise European Journal of Pain zjistila, že podání 0,5 miligramu THC inhalací „prokázalo výrazné snížení intenzity bolesti ve srovnání se základní hodnotou“. Bylo zjištěno, že dávka 1 mg dále snižuje úroveň bolesti.

Vědci zjistili, že „neexistoval důkaz o trvalém zhoršení kognitivního výkonu“.

Někteří z výzkumníků jsou zaměstnanci nebo konzultanti společnosti Syqe Medical, izraelské farmaceutické společnosti, která vyvinula inhalátor pro podávání mikrodávek THC, který byl použit ve studii.

Generální ředitel společnosti, Perry Davidson, uvedl v tiskové zprávě, že studie naznačuje, že lékaři mohou léčit pacienty konopím s vyšší přesností „což má za následek méně vedlejších účinků a celkově efektivnější léčbu“.

Vědci popisují studii jako motivovanou zejména touhou najít léčbu na bázi konopí, která zmírňuje bolest, aniž by vyvolala omamné účinky THC.

Studie pacientů trpících chronickou bolestí byla randomizovaná, tříramenná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, zkřížená. Během studie pacienti nadále používali své pravidelné denní medikace, včetně opioidů.

Během každé návštěvy testovacího zařízení byli pacienti náhodně přiděleni do skupiny, kde podstoupili jednu inhalaci buď 0,5 nebo 1 miligramu THC nebo placeba.

Z 27 pacientů 21 trpělo chronickou fokální nebo distální symetrickou neuropatickou bolestí a šest mělo syndrom komplexní regionální bolesti.

„Po jednorázové inhalaci 0,5 mg nebo 1 mg THC bylo pozorováno klinicky významné snížení bolesti o 25%, respektive 39%. Obě dávky vedly k výraznému snížení intenzity bolesti: u 63,64% pacientů při dávce 0,5 mg a u více než 69,57% pacientů při dávce 1,0 mg, “uvedli vědci.

Chronická bolest je nejčastější zdravotní stav příjemců léčebného konopí ve Spojených státech. Podle studie zveřejněné v březnu je neuropatická bolest nejlépe léčena konopím s nízkým obsahem THC s koncentrací přibližně 5 až 10%.

To je v rozporu s obecným přesvědčením, že odrůdy konopí s vysokým obsahem THC – a vysoké dávky – jsou pro léčbu bolesti nejlepší. Předchozí studie publikovaná v roce 2008 zjistila, že odrůdy konopí s 3,5% až 7% THC by mohly poskytnout významnou úlevu od neuropatické bolesti.