Pan Zdeněk Majzlík a jeho otevřený dopis ministru zdravotnictví panu Adamu Vojtěchovi

7. ledna tohoto roku jsem poslal ministru zdravotnictví, panu Adamu Vojtěchovi, otevřený dopis, ve kterém jsem jej žádal o vyjasnění informací, které jsem dostal od náměstka ředitele VZP, ing. Davida Šmehlíka, a jedné osoby ze SÚKL, kterou nebudu jmenovat. V těch zprávách se hovořilo o tom, že připravovaná úprava Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. je koncipována tak, aby na jedné straně vzbudila zdání, že ministerstvo má zájem na zpřístupnění léčebného konopí všem, kteří ho potřebují, na druhé straně ale, aby to bylo skutečně jen zdání, které současný stav příliš nezmění. Tento svůj otevřený dopis jsem zaslal jak panu ministru Vojtěchovi, tak všem předsedům politických stran, které jsou v Parlamentu, a také předsedovi Poslanecké sněmovny a Senátu. Následně jsem jej zveřejnil na svém blogu, který mám na iDnes, a na Facebooku.

11. ledna jsem dostal od pana ministra Vojtěcha odpověď, kde vlastně přiznává, že úprava zmíněného zákona bude taková, jak se ke mně doneslo. Zároveň tuto úpravu vehementně obhajuje.

Vypracoval jsem proto odpověď, kterou jsem koncipoval tak, že jsem z emailu pana ministra vyjmul části, se kterými nesouhlasím, zvýraznil jsem je a následně jsem k nim dopsal své výhrady. A opět jsem vše zveřejnil na svém blogu. Bohužel správce tohoto blogu celý tento můj dopis zcenzuroval, odstranil jej z mých blogů a pohrozil mi, že pokud ještě někdy napíši, že nezákonně pěstuji pro svou dceru konopí, může mi být můj blog zcela zrušen. Neporozuměl jsem tomu a chtěl jsem vysvětlení. Argumentoval jsem tím, že se jedná o otevřený dopis ministrovi, a že iDnes přece také píše o lidech, kteří pěstují nezákonně konopí či dokonce vyrábějí Pervitin. Bylo mi sděleno, že ten dopis smím na blogu zveřejnit pouze za předpokladu, že z něj zcela odstraním dva odstavce. To jsem odmítl a přijal jsem možnost od šéfredaktora časopisu Konopí, a od členky výboru pacientského spolku KOPAC, abych tuto svou odpověď zveřejnil na jejich webových stránkách. To jsem samozřejmě s vděkem přijal a můžete si jej přečíst níže. Všem se zároveň omlouvám za jeho délku. Bohužel tento problém je až příliš vážný, kdy jsou postojem ministerstva ohroženy životy nemocných a bezmocných lidí, a proto jsem se pokusil každou svou výhradu popsat detailně a srozumitelně.

Zdeněk Majzlík

(zmiňovanou odpověď najdete níže pozn. red.)


Vážený pane ministře.

Děkuji Vám za Váš email, ve kterém vysvětlujete své stanovisko k jednáním, která vedete o zlepšení dostupnosti léčebného konopí (dále již jen LK) potřebným. Bohužel musím konstatovat, že se potvrzují obavy lidí, kteří si doposud konopí pro své léčení ilegálně pěstovali sami, a kteří i na základě mých informací o mých jednáních s Vámi a s panem premiérem Babišem doufali, že se věci napraví. Opět byli podvedeni. Já samozřejmě nevím, kolik z toho, co jste mi napsal, si myslíte i Vy, a kolik z toho jsou jen manipulace na Vás ze strany SÚKL, VZP, ČNS a dalších, jejichž jediným cílem je dostupnosti léčebného konopí zabránit i za cenu utrpení a předčasných smrtí nemocných.

Když dovolíte, tak z Vašeho emailu vždy vyjmu část, se kterou nesouhlasím (bude žlutě zvýrazněna), a k ní pak napíši svůj názor.

Píšete:

Myslím, že ačkoliv to tak podle Vašeho dopisu úplně necítíte, snažíme se dospět k tomu, aby bylo léčebné konopí dostupné pacientovi nejen tím, že je dostupné v lékárnách v České republice, ale i k cíli, který očekáváte, a to je ekonomická dostupnost pro potřebné pacienty.

Já odpovídám:

Dostupnost LK v lékárnách je díky SÚKL velmi sporadická. A musím uznat, že tato společnost dělá skutečně, co jen může, aby konopí v lékárnách bylo vzácností i do budoucna. Objednávat totiž vypěstování LK po jednotkách kilogramů je nesmysl, který se žádnému podnikateli nemůže vyplatit. Nehledě k tomu, že tím se i nadále udržuje jeho zvráceně vysoká cena.

A teď k té ekonomické dostupnosti:

Pane premiére. Ekonomická dostupnost vypadá tak, že potřební lidé se k léku dostanou bez toho, že by museli nejdříve zruinovat celou svou rodinu. Nehledě k tomu, že jsou také potřební, kteří již žádnou rodinu nemají a tak není co ruinovat.

Ekonomicky dostupné LK pro pacienty je v Německu, kde za něj pacient neplatí nic. Také můžeme říci, že ekonomicky dostupné LK je v Izraeli, kde za něj platí velmi nízkou paušální částku, bez ohledu na odebírané množství. Takže si jej může dovolit i ten nejchudší z chudých. Jestliže Vy ale nyní chcete dosáhnout stavu, že plná měsíční dávka ve výši 180 g bude toho potřebného stát 9.000 Kč, tak se zde nejedná o zdostupnění léku, ale o výsměch právě těm potřebným. V tom Izraeli za plnou dávku pacient zaplatí cca 350 NIS (New Israeli Shequel), což je asi 1/10 tamního nejnižšího příjmu (dále NP). U nás to ještě nedávno byl desetinásobek NP, nyní je to asi 5,5 násobek NP, a v případě přijetí této Vaší úpravy to bude znamenat asi 1,2 násobek NP. Skutečně chcete tvrdit, že toto je ekonomická dostupnost léku?

Píšete:

I experti  a lékaři, kteří již mají reálné pacienty, nám pak potvrzují, že pacienti, kteří nezřídka potřebují více než 100 g podomácku vypěstovaného konopí, jsou při nasazení certifikovaného léčebného konopí dostatečně kompenzováni i s čtvrtinovým, někdy dokonce i menším množstvím.

Opodstatněnost tohoto argumentu vidím i v tom, že třeba v Německu, o kterém ve svém e-mailu také píšete, je limit pro předepsání a výdej oficiálního léčebného konopí maximálně 100 g měsíčně, přičemž většina pacientů tuto dávku ani zdaleka nepotřebuje. Téměř 40% ze  všech  pacientů v Německu, kteří o úhradu žádají, nemá léčebné konopí uhrazeno státem.

Já odpovídám:

Je pravdou, že pokud si někdo pro své léčení pěstuje konopí s ne zcela vhodným poměrem THC:CBD, popřípadě dalších cannabinoidů, terpenů a flavonoidů, na jeho konkrétní případ ochoření, a pak mu někdo, na příklad lékař, napíše tu správnou odrůdu, výsledky léčení v druhém případě budou znatelně lepší. K tomuto je ale potřeba dodat ještě dvě velmi zásadní věci:

 • Toto neznamená, že to předešlé konopí, které si ten pacient pěstoval sám, jej vůbec nezbavovalo jeho zdravotních problémů. On by si ho jinak nepěstoval a neužíval.
 • Hledání té správné odrůdy pro konkrétního pacienta s konkrétním zdravotním problémem se netýkalo oficiální části České republiky ani v minulosti (pokud nebudu zabíhat do historie pánů profesorů Kubelíka a Šantavého), netýká se jí to ani dnes, a nebude se jí to týkat ani v blízké budoucnosti. U nás totiž není vybírat z čeho. V našich lékárnách, pokud máte štěstí, tak tam najdete dva druhy konopí.
 • Německo, pokud jsem informován, má zkušenosti v předepisování a léčení LK necelý jeden rok. Zdá se mi proto velmi neuvážené právě Německo ukazovat jako vzor správného dávkování LK.

Pokud hledáte Vy, nebo Vaši experti relevantní příklad, snad by bylo lepší se obrátit tam, kde je zkušenost s předepisováním a léčením pomocí LK největší, tj. do Izraele. Nevím, jestli Vám to vedení či „experti“ SÚKL sdělili, ale v Izraeli je situace asi tato:

 1. Lékaři mají k dispozici 95 druhů LK
 2. Existuje seznam nemocí, které konopí léčí. Pokud máte některou z těchto nemocí, automaticky můžete zažádat o léčbu LK a nebudete odmítnut.
 3. Pokud Vaše choroba v tomto seznamu zahrnuta není, ale Vy doložíte od dvou nezávislých léčebných či výzkumných ústavů, že konopí Vaši chorobu léčí, je tato automaticky zahrnuta do zmíněného seznamu a Vy opět máte právo se LK léčit
 4. Předepsané LK dostanete ve výdejně LK a zaplatíte za něj paušální částku 350 šekelů. Je jedno, jestli odebíráte 20g nebo 200 g LK.

Tomuto se skutečně dá říkat vstřícný postup státu vůči svým potřebným.

To, co Vašimi ústy navrhují Vaši experti, je hanebná zvrácenost.

Píšete:

Ze statistik českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv pak vyplývá, že pacienti, kteří už dnes používají oficiální certifikované léčebné konopí, si průměrně měsíčně vyzvedávají méně než 10 gramů. V této souvislosti připomínám, že původní vyhláška o pěstování a předepisování konopí, která byla přijata v souvislosti s legalizací léčebného konopí v r. 2013, obsahovala množstevní limit pro předepsání a výdej na pouhých 30 g, přičemž se na tomto limitu shodla široká skupina expertů i na základě zahraničních dat a zkušeností.

Jsem tedy přesvědčen, že pacientům, užívajícím oficiální léčebné konopí, bude jistě postačovat množství v řádu desítek gramů.

Já odpovídám:

Vážený pane ministře, ve vedení SÚKL až doposud dělali vše, co jen mohli, aby pacientům v přístupu k LK zabránil. A to, že se zde vyměnilo pár top manažerů, na tomto stavu nic nezměnilo. Jen již najezené nahradili doposud nenajezení. Ostatně nová ředitelka SÚKL je bývalou zástupkyní bývalého ředitele. Takže změna vlastně žádná.

 • Znovu opakuji, že certifikace dvou druhů konopí nezaručuje, že pacient dostane to nejvhodnější LK. Dostane konopí, které mu bude pomáhat. Ale zrovna tak by mu pomáhalo i konopí, které by si vypěstoval doma na zahrádce.
 • Je pravdou, že některým pacientům skutečně stačí malé množství užívané v malých dávkách, na příklad v tobolkách, jak jim ho ordinuje pan doktor Radovan Hřib z oddělení léčby bolesti v nemocnici u sv. Anny v Brně. Jestli je jich většina či menšina, to si nedovolím odhadovat.
 • Je ale také pravdou, že druhá skupina těchto pacientů, kteří potřebují LK větší množství, ale peníze na něj nemají, to obchází tím, že si jednou za čas nechají napsat konopí z lékárny a to ostatní si vypěstují sami. Snaží se tím bránit před udavači mezi svými sousedy a před případnou policejní kontrolou. Osobně znám těchto lidí několik. Ostatně sám jsem jim to poradil.
 • Často v tomto svém emailu argumentujete experty. Skutečně by mne zajímalo, a určitě nejen mne, kdo to ti experti jsou, jakou mají za sebou praxi ve výzkumu konopí a jakou mají za sebou praxi v jeho medikaci. Víte, pane ministře, pokud těmi experty jsou Mgr. Irena Starová, nová ředitelka SÚKL, nebo Mgr. Jarmila Vedralová, která nahradila ve funkci drogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila, pak se nejedná o experty na užití LK v medicíně, ale možná spíše experty na to, jak LK skutečnému působení v medicíně zabránit. Já jsem byl kdysi považován za experta na opravy elektrárenských membránových kotlů na elektrárně Dětmarovice. Znal jsem je do posledního místa. Věděl jsem, kde za provozu vznikají jaká pnutí. Věděl jsem, kde jsou tyto membránové stěny a další jejich zařízení nejvíce namáhána otěrem. Vždy jsem dokázal najít případnou netěsnost a zařídit vše potřebné k opravě. Nebyl jsem inženýr, ale inženýři se za mnou chodili radit. Na Jaderné elektrárně Temelín jsme měli, a stále tam jsou, experty na přepočítávání aktivních zón reaktorů. Oni nám vždy určili, které palivové články musíme trvale odstranit, které nové tam dáme, a jak bude celá aktivní zóna přeskládána. Oni to spočítali a my jsme to udělali. To jsou, vážený pane ministře, experti ve svém oboru. Pokud ale někdo hovoří o léčení léčebným konopím a při tom o tom neví absolutně nic, pak to není expert, ale buď šašek, který se chce předvádět, nebo darebák, který tomu chce, patrně z vlastních nekalých pohnutek, zabránit. Věřte mi, prosím, že i na Vás vrhají velmi nepěkné světlo.

Expertů na výzkum léčebného konopí a jeho užití v našem zdravotnictví není mnoho. Prsty dvou rukou na jejich spočítání stačí. Některé z nich jsem kontaktoval a ptal se jich, jestli oni také na Vaší úpravě zákona pracují. Nikdo z nich o ničem nevěděl. A nevěděli ani o tom, že by na tom pracoval někdo z jejich kolegů. Mohl jste o pomoc požádat i Dr. Lumíra Hanuše. Také jste to neudělal. V Praze byl založen mezinárodní institut pro výzkum cannabisu a cannabinoidů. Ani tam o ničem nevědí.

 • Potřebné množství LK, které pacient potřebuje, je jen a jen věcí mezi pacientem a jeho odborným lékařem. Toto je opět věcí, do kterých žádní podivní „experti“, kteří toho pacienta v životě neviděli, nemají co mluvit. Zvrácenost tohoto podivného systému, který si zavedli s požehnáním státu zdravotní pojišťovny pod názvem revizní lékaři již kdysi v minulosti, je zřejmý. Mojí dceři zamítla proplácet léčebné konopí z lékárny revizní lékařka s odborností zubařka. A člen vedení centrály VZP v Plzni mi vzkázal, že se nesmím divit, protože u VZP může revizního lékaře dělat i zvěrolékař. Jeho povinností není studovat zdravotní dokumentaci pacienta a diskutovat s jeho lékařem o vhodné léčbě, ale musí pouze jediné – za každou cenu zabránit odtoku peněz z fondů VZP nad určený limit. A to třeba i za cenu utrpení či smrti pacienta.

Píšete:

Jistě uznáte, že není úplně spravedlivé, aby v takovém systému, který musí být stabilní z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, a kde tedy i léky s jasným vědeckým a ověřeným účinkem nejsou pacientům hrazeny vůbec nebo mají vysoké doplatky, bylo léčebné konopí – o jehož účinnosti v terapeutické praxi ve vědecké komunitě stále panují pochybnosti – pacientům z veřejných prostředků hrazeno plně, bez doplatku.

Já odpovídám:

Vážený pane ministře, obhajujete neobhajitelné. I Vy jste reprezentant tohoto státu. A tento stát se nás neptá, jestli chceme být zdravotně pojištěni, a pokud ano, tak jak, ale rovnou nám bere peníze s tvrzením, že je to proto, aby se o nás mohl postarat v okamžiku, kdy my budeme mít zdravotní potíže. Jenže nám Vy, stát, lžete. Peníze nám sice seberete, ale když pak potřebujeme pomoci, tak se od Vás, státu, opět dočkáme jen natažené ruky. A tak matky kvůli léčení svých nemocných dětí sbírají kamiony víček od pet-lahví, děti s Epidermolysis bullosa congenita (tzv. nemoc motýlích křídel) musí prosit kde koho o peníze, protože od Vás nedostanou potřebné obvazy, a pak jejich děti trpí nepředstavitelnými bolestmi. A tak bych mohl pokračovat do nekonečna. A pokud náhodou někdo přijde na to, že kytka, kterou si vypěstuje na své zahrádce, pomáhá lépe, než léky z farmaceutických firem, tak mu zakážete ji pěstovat, protože se některým pohlavárům tohoto státu začnou hroutit kšefty s podnikateli ve farmacii.

Takže, jestli je něco v našem zdravotnictví nespravedlivé, vážený pane ministře, tak je to systém zdravotního pojištění, který pod svým palcem máte Vy.

A ještě k té vědecké komunitě, kterou neustále vzpomínáte. Vědec, pane ministře, ten bádá, protože chce o něčem zjistit pravdu. Ti Vaši experti a vědci bádají nad tím, jak dál lidi tohoto státu obelhávat a okrádat je o jejich peníze. Ostatně je zajímavé, jak přísně utajeni ti Vaši experti a vědci jsou.

Napadla mně taková imaginace. Představte si, že by nyní někdo mocný nařídil, že poslanci, senátoři a členové vlády si musí platit léky ve stejném procentuálním poměru ke svému příjmu, jako si je musí nakupovat ten nejchudší z chudých v témže státě. To znamená, že když invalidu by ten lék stál 50% z 8.000Kč jeho invalidního důchodu, tak členové Parlamentu a vlády by zaplatili 50% ze 150.000 Kč (jestli Vám ubírám, tak se omlouvám). Martinu stojí konopí na měsíc bezmála pětinásobek jejího invalidního důchodu, tak výše jmenovaní by zaplatili bezmála ¾ milionu. Co myslíte, vážený pane ministře, jak dlouho by Vám ve vládě a v Parlamentu trvalo dohodnout se, že veškerá léčiva v Česku budou zdarma? Hodinu? Já myslím, že ani tolik ne.

Jenže tady se nejedná o Vás. Tady se jedná jen o ty přihlouplé voliče, které Vy potřebujete jen jednou za čtyři roky.

A ještě jeden důvod, pane ministře, proč by mělo být LK v lékárně pro pacienty se speciálním receptem zdarma:

Vy jste, pane ministře, vzpomínal rok 2013, kdy bylo konopí zákonem zařazeno mezi léčivé látky. Toto zákonodárce neudělal jen proto, aby pacientům zpřístupnil další léčivku a aby ČR nebyla až někde na konci výzkumu a užívání LK. A zrovna tak to nebylo jen proto, aby konečně přestala být v naší zemi tak flagrantně porušována lidská práva chudých, nemocných a postižených, zaručená občanům Listinou základních práv a svobod. Velmi významným důvodem tohoto aktu zákonodárce byla také jeho snaha odstřihnout LK od nelegálního trhu. Jistě nejlépe Vám toto ukáží připomínky, které tehdy na SÚKL zaslal tehdejší Výkonný místopředseda Rady vlády pro drogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil. Napsal toto:

„1) Návrh (SÚKL) nehradit konopí z veřejného zdravotního pojištění je v  rozporu s dosavadními úvahami, které se týkaly ceny a dostupnosti léčebného konopí a které zazněly v rámci přípravy výše uvedeného zákona ve dvou pracovních skupinách, jichž byli zástupci MZ a SÚKL členy. Kategorická negace úhrady konopí z veřejného zdravotního pojištění na jednání pracovních skupin nepadla. Naopak diskutována byla diskutována možnost úhrady, i třeba částečné.“

 Dále v bodě 2) uvádí, že : …návrh nehradit konopí z veřejného zdravotního pojištění je při tom v ostrém rozporu s právními dvěma cíli (vlády a Parlamentu) a nesplní předpokládaný přínos zákona v odstřižení léčebného konopí od nelegálního trhu s ním. Hrozí tedy, že oblast legální léčby konopím a konopnými přípravky bude ve značné míře ohrožována dodávkami konopí z nelegálních zdrojů.“

 V bodě 3) uvádí účinnost léčby konopím, kde cit.: „SÚKL při formulaci návrhu opatření obecné povahy  (04 – 13) pravděpodobně nebral v úvahu poslední dostupné důkazy o účinnosti léčby konopím a konopnými přípravky“ zde pak Mgr. Vobořil vyjmenovává oblasti, ve kterých je léčba konopím považována za účinnou, jako:

 • Léčba chronické bolesti neuropatické včetně HIV senzorické neuropatie, bolesti při spasticitě, roztroušené sklerózy, fibromyalgie, revmatoidní artritidě, pooperační bolesti;
 • Léčba spasticity z různých příčin, zejména při roztroušené skleróze;
 • Léčba nauzey a zvracení zejména při léčbě cytostatikya
 • Anorexie, ztráta tělesné hmotnosti, kachexie u HIV / AIDS, zhoubných tumorů, Alzheimerovi choroby.“

 Píšete:

Pokud bychom počítali s úhradou 75 % koncové ceny, pak doplatek pacienta by se dnes pohyboval kolem 50 Kč za gram, ale časem (při nárůstu počtu pacientů a vypěstovaného konopí a poklesu jednotkové ceny) třeba i jen 35 Kč. Dále pak odhadujeme, že většina pacientů bude potřebovat průměrně 30 gramů měsíčně (důvody jsem popsal výše), což odpovídá cca 1.500 Kč měsíčně v současných cenách (popř. okolo 1000 Kč měsíčně v budoucnosti). V této souvislosti však upozorňuji, že sazba 75 % dotace/úhrady není pro nás finální dogma. Jsme připraveni diskutovat i o úhradě vyšší, avšak ne 100%. Osobně si umím představit, že celkový průměrný měsíční doplatek pacienta by se měl pohybovat v řádu několika málo stovek korun, což by mělo zajistit, že léčebné konopí nebude zneužíváno (byť je zjevné, že bude pro pacienta daleko levnější než neoficiální konopí na černém trhu a navíc to bude opravdu konopí léčebné).

Já odpovídám:

Opět tady argumentujete údaji, které nemohu přijmout. Není přece možné vztáhnout na všechny pacienty to, že když některému z nich stačí na jeden měsíc 1 g léčebného konopí, tak žádný jiný pacient víc jak 1 g nedostane.

Také bych Vám byl velice vděčný, kdybyste přestal argumentovat nějakou vizí do budoucnosti. Pacienti, jako je moje dcera Martina Kafková a další v podobné situaci, tento svůj lék potřebují nyní. Ne až někdy v budoucnosti. Možná se to expertům SÚKL a VZP nezdá, ale oni skutečně nemohou svoji nemoc odložit na budoucí časy.

75% dotace / úhrada je jen a jen výsměchem nemajetným pacientům, a je to potvrzení situace, kdy se k nám vrátila doba dělení lidí podle rasy či podle „třídy“ na ty, kteří právo na život mají, a na ty, kteří ho nemají. Dnes již ne podle toho, jestli to jsou správní árijci či jestli patří do té správné dělnické „třídy“, ale podle toho, jestli patří do třídy těch správně bohatých.

Jestli, vážený pane ministře, tomu všemu, co jste mi napsal, věříte, tak buďte tak laskav, a sdělte mi na konkrétním případě, co by měl tento konkrétní pacient a jeho nejbližší dělat. Já Vám tady popíši případ, který znám do posledního detailu, a Vy pak poraďte, jak by jej bylo možné řešit:

 • Jedná se o pacienta se Sclerosis Multiplex
 • Léčen byl lékaři nejprestižnějšího léčebného zařízení na tuto chorobu vMS centru při Neurologické klinice 1. LF a VFN v Praze
 • Během této léčby došlo postupně k úplnému ochrnutí nohou, 90% ochrnutí rukou, částečnému ochrnutí dýchacího a střevního svalstva, přímo katastrofálnímu odvápnění kostí, a bylo nutno přistoupit k trvalé epicystostomii, protože její močový měchýř atrofoval do velikosti 5 ml.
 • Protože pacient je zcela nemohoucí, a je ve všem odkázán na pomoc dalších osob a na elektrický invalidní vozík, byla mu přiznána náhrada na péči v té nejvyšší kategorii, tj. ve výši 19.200 Kč měsíčně.
 • Sam pobírá invalidní důchod ve výši 9.572 Kč.
 • Tomuto pacientovi již před 14 lety přestaly účinkovat léky na tlumení symptomů jeho nemoci a on se dostal do stavu, kdy tyto velmi kruté symptomy nedokázal snášet a chtěl ukončit svůj život.
 • Protože ale sám je zcela tělesně neschopný sebevraždu spáchat, prosil o své zabití svého otce.
 • Na štěstí se ukázalo, že symptomy jeho nemoci velmi účinně tlumí konopí.
 • Přestože toto má potvrzené i od dvou specialistů-neurologů, získat konopí z lékárny nemůže, protože ho nedokáže zaplatit, a VZP, přestože v lékařských zprávách pacienta je jasně napsáno, že konopí je pro něj v současné době tím jediným lékem, který mu ještě pomáhá, tak jej proplácet odmítá.
 • Podal na jednání VZP žalobu ke správnímu soudu a ten mu dal za pravdu.
 • Vedení VZP rozhodnutí soudu prostě ignorovali.
 • Proto mu toto konopí nezákonně pěstuje jeho otec, který celou tu dobu žádá úřady včetně všech poslanců, senátorů a členů vlády, aby buď tomuto pacientovi umožnili odebírat léčebné konopí zdarma, nebo za symbolickou cenu z lékárny, nebo aby jemu umožnili toto konopí pěstovat legálně.
 • Protože rodiče tohoto pacienta již mají 72 let, nedokázali se již o něj dostatečně a bezpečně starat, a on je v současné době již trvale umístěn ve specializovaném zařízení pro pacienty se Sclerosis Multiplex.
 • Toto zařízení je zařízením Charity, proto státní příspěvek na péči nedostává pacient, ale toto zařízení. Taktéž pobyt tam se samozřejmě musí hradit. Jedná se o úhradu ubytování, stravy a péče zdravotního a pomocného personálu.
 • Po zaplacení všech těchto povinných plateb zůstává pacientovi cca 1.200 Kč měsíčně. Z toho si hradí hygienické a kosmetické prostředky, oblečení, obutí, pedikéra, kadeřníka a další pojišťovnou nehrazené léky, které mu jsou předepisovány.
 • Měsíčně mu tak zůstává 200 – 400 Kč ostatní nenadálé výdaje.

Jistě jste poznal, vážený pane ministře, že tady popisuji případ, který velmi dobře znám z toho důvodu, že se jedná o případ mojí dcery Martiny Kafkové. A já se Vás teď tedy ptám, jak bychom měli dál pokračovat. A položím k tomu konkrétní otázky, které na sebe navazují a na které bych chtěl znát Vaši odpověď, abych sám věděl, jak máme tedy dál postupovat.

 1. Zasadíte se o to, aby pacienti jako je Martina Kafková dostali potřebné množství léčebného konopí v lékárně zdarma, nebo za symbolickou sumu nepřevyšující 1/10 nejnižšího příjmu v ČR?
 2. Jestliže toto nejste schopen nebo nechcete zajistit, smím já, jako její otec, a po mé smrti jiná, mnou pověřená osoba, toto konopí pro dceru pěstovat a zpracovávat?
 3. Jestliže ne, a má dcera se kvůli těmto Vašim obstrukcím opět dostane do situace, kdy život se pro ni stane nesnesitelnou trýzní, a ona mne znovu požádá, abych jí pomohl zemřít, smím jí zabít?
 4. Jestliže ne, znamená to, že trýzeň, bolest a utrpení pacientů, jako je moje dcera, je pro Vás a Vaše experty přijatelnější, než možnost dosažení toho, aby i oni směli dožít a zemřít v klidu, bez bolestí a dalšího utrpení?

Vážený pane ministře, Vy jste dnes v postavení, kdy současný stav můžete změnit k lepšímu. Máte k tomu i podporu premiéra. A pokud vím, tak v tomto by Vám vyjádřili podporu i Piráti, SPD a asi i další strany.

Pan premiér opakovaně a veřejně přislíbil, že této situace není normální a musí se řešit. Já se skutečně nedomnívám, že řešením je prohlášení, že pacient s invalidním důchodem 9.000 Kč již za LK nemusí zaplatit 36.000 Kč, ale že stačí, když za něho zaplatí celým svým důchodem. To je výsměch, pane ministře. Výsměch těm nejubožejším z ubohých. To jste chtěl?

Já Vás znovu žádám, abyste své záměry v oblasti zdostupnění LK znovu přehodnotil, aby se i ti nemajetní nemocní a invalidní důchodci mohli konečně přestat cítit jako nepotřebný odpad, který je pro politiky dobrý jen k tomu, aby jednou za čas, opět po nějakém slibu, dali svůj hlas „té správné“ politické osobě.

Naše diskuse je veřejná. Proto i Váš email mně, a tuto mou odpověď Vám, opět umístím na sociální síť. Lidé mají právo vědět, co si o nich politici skutečně myslí.

Také toto vše opět pošlu i premiérovi naší země, panu Andreji Babišovi. Stále mi totiž není jasné, jestli i on měl tak podivné představy o změně Zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.,  jak jste jej Vy tady nastínil.

Děkuji Vám předem za Vaši odpověď, pokud tedy v sobě najdete dostatek odvahy k tomu, abyste odpověděl.

S úctou
Zdeněk Majzlík

(Foto montáž KOPAC – fotografie pana Majzlíka použita z blog.cannafest.com, pana Vojtěcha zvěčnil pan Tomáš Cikrt – zdravotnickydenik.cz)