Zpráva INCB za rok 2018 může být krokem zpět pro všechny, kdo letos očekávali smysluplnou reformu na mezinárodní úrovni.

Alfredo Pascual | původně publikováno 5. března 2019 na https://mjbizdaily.com/incb-medical-cannabis-violate-treaties/

Jen měsíc poté, co Světová zdravotnická organizace doporučila méně přísnou klasifikaci konopí, Mezinárodní úřad OSN pro kontrolu narkotik (United Nations International Narcotics Control Board (INCB)) prohlašuje, že programy rekreačního konopí a několik programů léčebného konopí jsou „v nesouladu s mezinárodními úmluvami o kontrole drog.“

Zpráva INCB za rok 2018 může být krokem zpět pro všechny, kdo letos očekávali smysluplnou reformu na mezinárodní úrovni.

Ve Vídni sídlící agentura slouží jako „nezávislá a kvazisoudní monitorovací organizace pro implementaci Mezinárodních úmluv OSN o mezinárodní kontrole drog.“

Jednou z funkcí INCB je doporučovat, jak být v souladu s Úmluvami, a vyhodnocovat zavádění těchto doporučení.

Prezident INCB dr. Viroj Sumyai poznamenal v předmluvě ke zprávě, že Úmluvy povolují jen léčebné a vědecké použití konopí, a uvedl:

„Legalizace užívání konopí pro neléčebné účely v některých zemích je výzvou univerzální implementací Úmluv, výzvou veřejnému zdraví a dobré kondici, zejména mezi mladými lidmi, a jsou výzvou signatářským státům Úmluv.“

Chyby programů léčebného konopí

Sumyai také kritizoval „špatně regulované programy léčebného konopí“ – včetně kanadského medicínského konopného systému – za to, že by „mohly přispět k legalizaci nemedicínského užívání konopí.“

Podle zprávy je domácí pěstování – dokonce i jen pro léčebné účely – pro INCB zdrojem mimořádného znepokojení, neboť tato praxe může zvýšit únik drogy na černý trh a znamená další zdravotní riziko.

Mezinárodní organizace také uvedla, že kouření není „lékařsky přijatelným způsobem, jak užít standardizované dávky kanabinoidů“ a odmítla pokusy klasifikovat léčebné konopí jako „přírodní lék.“

Podobně jako nedávná rezoluce Evropského parlamentu, i INCB volá po uniformních definicích akceptovatelného léčebného užití „kanabinoidů ve farmaceutické kvalitě.“

Další varování ohledně programů léčebného konopí ve zprávě zahrnují:

  • Výrobky, které jasně nespecifikují obsah kanabinoidů.
  • Chybějící označení nejlepšího způsobu užití pro daný produkt.
  • Nepřítomnost varování o možných vedlejších účincích léku.

„Pokud jsou užívány takto, pacient může zaměnit akutní euforické účinky kanabinoidů s dlouhodobější léčebnou účinností,“ varuje INCB.

Zpráva se soustřeďuje na chyby v programech léčebného konopí ve Spojených státech a v Kanadě a kritizuje laxnost kolem toho, kde si pacienti mohou zakoupit léčebné konopí, „což mohou být také komerční obchody… pod minimálním zdravotnickým dohledem.“

„Většina programů léčebného konopí ve Spojených státech není v souladu s mezinárodními Úmluvami o drogách ani s federálními zákony USA. Konopí, prodávané v rozdělovnách [dispenzářích] může být produkováno a prodáváno nezákonně. Může nastat podstatný únik konopných výrobků, určených pro medicínský trh, pro nemedicínské užívání. Pro podporu účinnosti mnoha z údajného léčebného užívání konopí často existuje jen málo nebo vůbec žádné vědecké důkazy, a nad „léčebným užíváním konopí“ je jen velmi nízký lékařský dohled.“

Zpráva také zdůrazňuje, že kanadský program léčebného konopí „není v důležitých ohledech konformní s mezinárodními Úmluvami o kontrole drog“ – to poté, co v Kanadě několik soudních rozhodnutí vedlo ke změně pravidel pro národní průmysl.

INCB má za to, že programy léčebného konopí, zavedené v Kanadě, a možná také některé ve Spojených státech, zašly příliš daleko, protože:

  • Selhávají v kontrole produkce a dodávek konopí.
  • Selhávají v zajištění „léků dobré kvality a podávaných pod lékařskou kontrolou.“
  • Umožňují, aby konopí a přípravky z něj unikaly na nemedicínský trh.

Rekreační užívání je i nadále přestupkem proti Úmluvám

Ve své výroční zprávě INCB zachovává svůj tvrdý postoj, podle nějž „legalizace nemedicínského užívání konopí je v protikladu s mezinárodními Úmluvami o kontrole drog.“

Mezinárodní orgán uvádí, že takové kroky podminovávají mezinárodní Úmluvy a „mohou také povzbudit další státy… následovat jejich příkladu a použít je jako ospravedlnění, proč tak činí.“

Od roku 2013 INCB opakovaně nařkla UruguaySpojené státy americké za porušování mezinárodního práva poté, co jihoamerická země a státy Colorado a Washington legalizovaly rekreační užívání marihuany.

Ve výroční zprávě INCB z roku 2017 agentura varovala Kanadu před zákonem C-45, který umožnil legalizaci užívání konopí dospělými v celé zemi.

 

Alfredo Pascual can be reached at alfredop@mjbizdaily.com