Přímé spojení s rakovinou plic nebylo zjištěno, ale lékaři varují, že dlouhodobé užívání drogy může mít vliv na zdraví plic.

MUDr. Shamed Charles a Linda Caroll | původně publikováno 13. dubna 2019 na https://www.nbcnews.com/health/health-news/does-marijuana-cause-lung-cancer-doctors-call-more-research-n993941

Na začátku své kariéry operatéra rakovin plic dr. Raja Flores věděl, že většinu z nich mají kuřáci cigaret. Ale během let hrudní chirurg z Lékařského centra Mount Sinai v New Yorku Flores zaznamenal překvapivý trend: někteří z jeho pacientů v životě nevykouřili tabákovou cigaretu. Kouřili jinou drogu: marihuanu. A vyvinula se u nich mnohem agresivnější forma rakoviny plic.

Původně Flores žádné spojení mezi marihuanou a rakovinou plic nebral v úvahu. Výzkum, spojující kouření trávy s rakovinou, byl mizivý a bez jednoznačných závěrů. Ale jak se počty takových pacientů zvyšovaly, Florese napadlo, zda není svědkem nového chmurného trendu.

„Říkal jsem si: ‚Moment, tady je další čtyřicátník, který se nikdy cigarety ani nedotkl, a rakovinu má všude‘,“ řekl Flores agentuře NBC News. „Bylo to tak zlé, že se to ani nedalo operovat.“

Flores přiznává, že neexistuje vědecký důkaz, že by kouření konopí způsobovalo rakovinu plic. Bojí se ale, že široká legalizace a propagace potenciálních pozitivních účinků marihuany pro zdraví přispívají k víře, že konopí je zcela neškodná droga. Celonárodně reprezentativní studie dospělých v USA z loňského léta ukázala, že si téměř třetina účastníků průzkumu myslí, že kouření nebo vapování marihuany prospívá zdraví. Flores věří, že taková mylná víra může vést k vývoji rakovin z užívání marihuany, kterých si ale zastánci drogy dosud nevšimli.

Pneumolog dr. Panagis Galiatsatos upozorňuje, že se mnozí Američané dívali podobně na tabák, až dokud se nenakumulovaly důkazy, že kouření cigaret může způsobit rakovinu plic. Dr. Galiatsasos je učitelem bezodkladné péče na Lékařské fakultě University Johnse Hopkinse v Baltimoru a ředitelem kliniky léčby závislosti na tabáku tamtéž.

Dokud se počet rakovin z kouření cigaret nenakupil do množství, které se už nedalo ignorovat, dokonce i vážení vědci zavrhovali varování o potenciálních nebezpečích kouření tabáku, poznamenává Galiatsatos.

Způsobuje marihuana rakovinu plic?

Většina vědců odpoví „Ne,“ to ale neznamená že dlouhodobé kouření jointů může být bez následků.

Souhrn z roku 2016, jenž monitoroval zdravotní následky užívání marihuany, získal silné důkazy pro spojení mezi každodenním nebo téměř každodenním užíváním marihuany a chronickou bronchitidou [zánět průdušek; pozn. překl.], zánětem dýchacích trubic v plicích, který způsobuje kašel, kýchání a krácení dechu.

„Dlouhodobé kouření marihuany má své respiratorní následky,“ říká dr. Russell Bowler, ředitel kliniky CODPNárodním židovském centru zdraví v Denveru. Je členem Poradní komise pro otázky konopí a veřejného zdraví při Coloradském ministerstvu veřejného zdraví a životního prostředí, které studii zadalo.

Bowlerův výzkum zjistil že každodenní nebo téměř každodenní užívání marihuany může mít spojitost s puchýřnatou nemocí plic, chorobou, při níž se vytvářejí v plicích vzduchové kapsičky, jež narušují jejich funkci, a s pneumotoraxem, nemocí, která u mladých lidí často vede ke kolapsu plic.

Podle Bowlera je na téma kouření marihuany a vzniku rakoviny plic třeba více výzkumu.

Bowler řekl NBC News: „O pasivním kouření marihuany [z pobytu v zakouřené místnosti; pozn. překl.] toho bylo publikováno jen velmi málo a nemáme dost dat, abychom činili nějaké závěry o jeho zdravotních dopadech.“

Zde je jeden důvod pro nedostatek dat: Studie marihuany nemohou být prováděny v USA, protože na federální úrovní droga zůstává v téže kategorii jako LSD, tzv. „Seznamu 1.“ To znamená, že marihuana má mít „vysoký potenciál zneužívání“ a „žádné v současnosti uznávané lékařské využití.“

Veřejnozdravotní zastánci výzkumu konopí v USA nicméně věří, že zákony o marihuaně by neměly mít žádný dopad na možnosti vědců studovat následky užívání drogy na populaci.

Nekuřte nic

Výzkumníci, kteří srovnávají kouř konopí a tabáku, říkají, že mohou být podobné co do způsobu, jakým poškozují plíce.

„Kouř marihuany obsahuje mnohé z prchavých chemických látek, známých z tabáku jako škodliviny plicní tkáně,“ říká pneumolog dr. Donald Tashkin, profesor medicíny emeritus z Lékařské fakulty Davida Geffena Kalifornské university v Los Angeles.

„Jako pneumolog radím svým pacientům, aby nekouřili vůbec nic,“ dodává Tashkin.

Při povrchním pohledu mohou mít kuřáci trávy nižší riziko než kuřáci tabáku, protože toho vykouří méně. Ale výzkumníci zjistili, že když se kouří joint, zůstává v plicích mnohem více rakovinotvorných látek, jako je dehet, než když se kouří tabáková cigareta.

To proto, že marihuana se kouří jinak než tabákové cigarety. Tradiční vapování nebo kouření jointu většinou spočívá ve vdechnutí kouře marihuany hluboko do plic a jeho podržení tam po delší dobu, což toxinům dává delší dobu na kontakt s plicemi. Mnozí kuřáci marihuany také kouří jointy až do konce, dokud z nich není oharek, který se nedá udržet mezi prsty.

Dehet, lepivá látka, která zůstává po pálení, je na konci jointu koncentrován a obsahuje velká množství látek, které mohou poškodit plicní buňky.

Existuje studie, podle níž je vykouření jednoho jointu srovnatelné s vykouřením čehokoliv mezi čtyřmi a dvaceti tabákovými cigaretami.

To je jedním z důvodů, proč Tashkin očekává, že se mezí kouřením konopí a vznikem rakoviny plic nakonec spojitost najde.

„Pravidelné kouření marihuany samotné způsobuje viditelná a mikroskopická zranění velkých dýchacích trubic, která jsou konzistentně spojena se zvýšenou pravděpodobností příznaků chronické bronchitidy, jež ustupuje poté, co se užívání zanechá,“ říká Tashkin.

Zjistil v plicích také vývoj předrakovinných změn, ty ale často k rakovině nevedly.

„Ve studiích na lidských dlouhodobých uživatelích marihuany jsme zjistili rozšíření prekancerózních změn na plicích,“ vysvětluje Tashkin. „Když máte tyhle změny, neznamená to, že budete mít rakovinu. Ale pokud tam jsou, riziko rakoviny je vyšší.“

Tashkin, jenž byl v minulých třiceti letech spoluautorem řady studií na téma dopadů užívání marihuany na plíce, dokonce znovu analyzoval svá vlastní data. Našel zvýšené riziko plic při těžkém užívání jen u malého počtu pacientů. Bylo jich tak málo, že Tashkin nevěří, že by tato čísla mohla být použita jako nezpochybnitelný důkaz toho, že tráva způsobuje rakovinu.

Marihuana je nyní silnější než kdy předtím

V USA je léčebné konopí na lékařský předpis legální ve 33 federálních státech a rekreační marihuana v 11 státech plus na území hlavního města Washingtonu.

Na rozdíl od tabáku u marihuany neexistuje kontrola síly či kvality, takže lidé neužívají v jedné dávce vždy totéž množství účinných látek. Ti, kteří užívají marihuanu na nespecifické příznaky typu bolesti, mohou pro úlevu také užívat pokaždé jinou dávku. To pro výzkumníky znamená problém se stanovením standardů pro měření účinků drogy.

Browler vysvětluje, že silnější formy marihuany, kterým se někdy říká „skunk,“ mohou být jednou z příčin, proč se kuřákům konopí vyhýbá rakovina plic, přestože vdechují stejné látky, způsobující rakovinu, jako by kouřili tabákové cigarety.

„V Coloradu dnes běžně lidé koupí přípravek s 30 procenty THC. To znamená, že lidé kouří silnější trávu a mohou kouřit denně méně často, aby dosáhli týž efekt,“ říká Browler. „Někteří kuřáci tabáku vykouří až tři krabičky denně, to je až šedesát cigaret. Kdybyste denně vykouřili 60 jointů s 30 procenty THC, nebyli byste už naživu.“

Kouření je zřejmě stále nejpopulárnější formou užívání marihuany, ale na popularitě nabírají pokrmy a nápoje s obsahem marihuany, které na plíce nijak nepůsobí, dodává Browler.

Jedna věc, na níž se vědci shodnou, je potřeba dalšího výzkumu.

„Na začátku padesátých let minulého století někteří prominentní vědci zpochybňovali myšlenku, že kouření způsobuje rakovinu plic. Dokud ale nebylo v USA více než 30 milionů kuřáků tabákových cigaret, nebylo nebezpečí pro plíce zřejmé,“ říká Flores.

„Pokud se k tomu nyní otočíme zády, mohli bychom později zažít velkou katastrofu.“