INSPIRACE ZE SVĚTA

Konopí k léčbě: Spojené státy americké

V roce 1996 se Kalifornie stala prvním americkým státem, který legalizoval využití konopí k léčbě, ačkoli federální zákony jakékoli léčebné využití striktně odmítaly a dodnes odmítají. I přesto se během následujících sedmnácti let k podobnému kroku postupně odhodlalo dalších 20 států po celé Americe a v současnosti jedná na legislativní úrovni zhruba desítka dalších o určité formě zpřístupnění konopí pacientům. Celkový pohled společnosti a veřejné mínění se v posledních deseti letech obrací jednoznačně na stranu legalizace léčebného využití – podle rozsáhlých průzkumů podporují zpřístupnění konopí k léčbě více než tři čtvrtiny všech Američanů. Výsledky z posledních dvou let dokonce ukazují, že více než polovina obyvatel (poprvé v historii sledování veřejného mínění) podporuje nejen léčebné využití, ale také komplexní legalizaci rekreačního užívání. Proč tomu tak je? Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že lidé ve státech s uzákoněnou léčbou mohou na vlastní oči vidět, jak moc konopí nemocným pomáhá. Zároveň jsou takřka denně publikovány nové studie, jež výrazný potenciál konopí na léčbu dlouhé řady zdravotních obtíží potvrzují a také vyvracejí naprostou většinu nepravd ohledně údajné škodlivosti této léčivé rostliny.

Konopí k léčbě: Izrael

Izrael od roku 1993 udělil přibližně 14 000 licencí pacientům pro léčebné konopí. Všechny tyto licence byly vydány v souladu s Nařízením o nebezpečných drogách, které umožňuje použití „nebezpečných drog“ pro lékařské účely, a distribuce našeho konopí byla prováděna pod záštitou tamějšího Ministerstva zdravotnictví (MZ) nebo osob se zmocněním MZ. Od roku 2009 došlo ke zvýšení regulace vzhledem k výraznému nárůstu a v současnosti přibývá přibližně 150 nových licencí měsíčně. V odpověď na tento nárůst zřídilo MZ dozorčí orgán pro regulaci léčebného konopí. V reakci na výrazný nárůst zároveň Centrum distribuce léčebného konopí (MECHKAR, což v hebrejštině znamená výzkum) zřídilo centrum pro distribuci. V rámci tohoto modelu vzniklo i centrum instruktáže, které pacienty seznamuje s každodenní realitou užívání konopí.

Konopné společenské kluby: Španělsko

Cannabis Social Clubs aneb Konopné společenské kluby jsou nekomerční organizace uživatelů, kteří společně pěstují a distribuují taková množství konopí, která dostačují k pokrytí jejich osobních potřeb, aniž by se museli obracet na černý trh. Jsou založeny na skutečnosti, že užívání nelegálních drog nebylo podle španělského práva nikdy trestné. Díky této nejasně definované oblasti existují již řadu let soukromé kluby, které produkují konopí pro neziskovou distribuci výhradně mezi uzavřenou skupinu svých dospělých členů. CSC se objevily poprvé v roce 2002 a od té doby umožnily několika tisícům lidí přestat financovat černý trh a získat záruku kvality a původu toho, co užívají, a zároveň vytvořily pracovní příležitosti a příjmy z daní. A to vše se uskutečnilo bez nutnosti odstoupit od existujících dohod OSN o omamných látkách.