Hrozí, že Vámi deklarovaná podpora dostupnosti léčebného konopí přijde vniveč.

Vážený pane premiére,

ve svých veřejných vystoupeních jste jednoznačně a opakovaně vyjádřil zájem pokračovat ve zpřístupňování léčebného konopí pacientům.

Nerozumíme tedy tomu, proč ministr zdravotnictví a jeho úředníci předložili novelu zákona, která ve svých důsledcích povede k omezení této léčby.

V nejbližších dnech bude Senát projednávat návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Návrh v Poslanecké sněmovně prosadila Vámi vedená koalice. Některé jeho části však bojkotují možnost vydat se cestou, pro kterou se rozhodla většina vyspělého světa. Pro české pacienty, většinou starší a těžce nemocné lidi, to je velmi špatná zpráva. Ke své léčbě budou mít ztížený, prakticky znemožněný přístup. Snažili jsme se během přípravy novely vysvětlit úředníkům ministerstva zdravotnictví a SÚKL nebezpečí, které pro pacienty i lékaře z takového návrhu zákona vyplývají. Marně. Jejich přístup by se dal označit jako přezíravý.

Jako zástupci pacientské organizace KOPAC jsme se setkali s ministrem zdravotnictví a ředitelkou SÚKL. Spolek KOPAC sdružuje pacienty s potřebou léčby konopím. Dlouhodobě hájíme jejich zájmy a provádíme osvětovou a vzdělávací činnost.

Spolupracujeme s předními českými i světovými odborníky, mnozí z nich nám pomáhají přímo v orgánech organizace.

Protože ve středu 24. 7. bude novelu projednávat plénum Senátu, sešli jsme se ještě předtím, ve čtvrtek 18. 7. s předkladatelem – ministrem zdravotnictví.

Ze schůzky jsme odcházeli rozčarovaní. Paní ředitelka SÚKL a pan ministr zřejmě nepochopili naše obavy, podložené názory odborníků. Hrozí tak, že Vámi deklarovaná podpora dostupnosti léčebného konopí přijde vniveč.

Z celé řady našich připomínek zmiňujeme tu zásadní. Nesouhlasíme s uzákoněním povinnosti lékařů pravidelně poskytovat informace o výsledcích léčby jednotlivých pacientů Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Takové opatření nemá obdoby ani opodstatnění a navíc by dále administrativně zatížilo lékaře, což by znamenalo omezení zájmu o preskripci. Paní ředitelka se nás snažila ujistit, že tato z pacientského pohledu administrativní šikana se bude týkat pouze preskripce za úhradu. Nic takového ale novela neobsahuje. Naše obavy se tedy ještě zvýšily.

Nechceme Vás zatěžovat dalšími detaily. Mnohokrát jsme naše odborná stanoviska sdělili úředníkům. Máte-li zájem se s nimi seznámit, rádi Vám je poskytneme.

Přikládáme dopis, který jsme zaslali poslancům a senátorům, ve kterém jsme naše důvody pro nespokojenost s navrhovanou novelou shrnuli.

Pane premiére, na základě Vašich dosavadních postojů věříme, že máte skutečný zájem o zpřístupnění léčebného konopí. Víme, že jste se setkal s pacienty, kterým léčebné konopí pomáhá a vyjádřil jim podporu. Žádáme Vás proto, abyste jim nyní pomohl reálně.

Novelu Zákona o léčivech je třeba vrátit do Sněmovny a tam přepracovat v zájmu pacientů i lékařů.

Děkujeme za podporu i za Vaši případnou pomoc.

 

Hana Vágnerová, ředitelka

MUDr. Pavel Kubů, člen správní rady


Dopis senátorům (pdf)
Znění dopisu na našich stránkách