Konopí – léčba budoucnosti?

Jan Hajer II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Praha, přednosta prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Souhrn Přes veškeré pokroky v léčbě chronických…