Pro pacienty: kornonavirová infekce

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně obesílá pacientské organizace (tedy i nás) s informacemi, týkajícími se aktuální koronavorové infekce - COVID-19.