Tisková zpráva – FAAAT think & do tank

Průtahy kolem velmi očekávaného vydání zprávy Světové zdravotnické organizace (SZO) o dvouletém vědeckém posouzení konopí jsou pozorovateli komentovány udiveně a se znepokojením.…