Pro pacienty: kornonavirová infekce

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně obesílá pacientské organizace (tedy i nás) s informacemi, týkajícími se aktuální koronavorové infekce - COVID-19.

Projekt TWENTY21 na iCBD3

KOPAC již informoval o projektu Twenty21, ve kterém bude ve Velké Británii do konce příštího roku zařazeno 20 000 pacientů do největší evropské studie EBM (medicíny založené na…