Legální léčba konopím v Německu

Devatenáctého ledna 2017 německý spolkový parlament jednomyslně schválil užívání léčebného konopí na recept pro těžce nemocné pacienty. Do budoucna tedy mohou lékaři předepisovat…

Certifikované vaporizéry

Státní ústav pro kontrolu léčiv certifikoval dva typy vaporizérů sloužící k inhalaci konopí pro léčebné použití.